Oksalna kislina – začetek pregleda zaradi izteka protidampinške dajatve na uvoz oksalne kisline s poreklom iz Indije in Kitajske

sreda, 12. april 2017
V Uradnem listu EU, serija C, št. 117 z dne 12.4.2017, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov na uvoz oksalne kisline s poreklom iz Indije in Kitajske.
 
Izdelek, ki se pregleduje, je oksalna kislina v dihidratni (številka CUS 0028635-1 in številka CAS 6153-56-6) ali anhidridni obliki (številka CUS 0021238-4 in številka CAS 144-62-7) in v vodni raztopini ali ne, ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 2917 11 00 s poreklom iz Indije in Kitajske
 
Zainteresirane strani so vabljene za sodelovanje v preiskavi, ki jo vodi Evropska komisija, ob upoštevanju rokov, navedenih v obvestilu o začetku pregleda zaradi izteka.
 
Zainteresirane strani so ne glede na to, ali se odločijo sodelovati v preiskavi hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede protidampinških ukrepov.