Oksalna kislina-Uvedba začasnih protidampinških dajatev s poreklom iz Indije in Kitajske

ponedeljek, 24. oktober 2011
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 275 z dne 20.10.2011, je bila objavljena  Uredba komisije EU št. 1043/2011, ki narekuje uvedbo začasnih protidampinških dajatev za izdelke iz oznake KN 2917 11 00 s poreklom iz  Indije in Kitajske, in sicer v višini od 14,6% do 52,2% odvisno od proizvajalca.