Omejitev v višini 2000 evrov za uporabo gotovine od 1. julija 2020

torek, 30. junij 2020


Uredba, povezana s proračunskim zakonom za leto 2020 (člen 18, odstavek 1, točka a), zakonske uredbe 124/2019) je od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021 znižala dovoljeno mejo za prenos gotovine med različnimi subjekti s 3.000 na 2.000 evrov.

Od 1. januarja 2022 se bo meja še znižala, tako da bo prag omenjene prepovedi znašal 1.000 evrov. V primeru kršitve prepovedi se minimalna kazen 3.000 evrov, ki je veljala do 30. junija 2020, zniža na 2000 evrov za kršitve, ki bodo storjene in osporavane od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021, ter na 1.000 evrov za kršitve, ki bodo storjene in osporavane od 1. januarja 2022 (čl. 49 zakonske uredbe 231/2007).

Ostaja pa potrjena najnižja kazen 3.000 evrov za subjekte, ki so podvrženi obveznostim proti pranju denarja in ki kršitve v tridesetih dneh ne sporočijo Ministrstvu za gospodarstvo in finance v skladu s členoma 51 in 63 zakonske uredbe 231/2007.

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it