Oprema za mobilni dostop – obvezna registracija uvoza iz Kitajske

petek, 24. maj 2024
V Uradnem listu EU C dne 24. 5. 2024 (2024/1450) je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/1450 z dne 23. maja 2024 o obvezni registraciji uvoza opreme za mobilni dostop s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Evropska komisija je 23. novembra 2023 začela protidampinško preiskavo na uvoz opreme za mobilni dostop s poreklom iz Kitajske.

Predmet preiskave je oprema za mobilni dostop, namenjena za dviganje oseb, samovozna, z delovno višino najmanj šest metrov ali več, in njeni predhodno sestavljeni deli ali za sestavljanje pripravljeni deli, vključno s posameznimi sestavnimi deli, če so predloženi ločeno, razen opreme za dviganje oseb, nameščene na vozila iz poglavij 86 in 87 harmoniziranega sistema. Oprema za mobilni dostop se trenutno uvršča pod oznake KN ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90 (oprema za mobilni dostop) ter ex 8431 20 00 in ex 8431 39 00 (predhodno sestavljeni deli ali za sestavljanje pripravljeni deli opreme za mobilni dostop). Oznake TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 in 8431 39 00 10.

Obvezna registracija uvoza se lahko uvede v skladu s členom 14(5) osnovne Uredbe (EU) 2016/1036, ki določa pravila glede uvedbe protidampinške dajatve. Če bodo rezultati preiskave privedli do uvedbe protidampinške dajatev ter bodo izpolnjeni potrebni pogoji v skladu z osnovno Uredbo (EU) 2016/1036, bi se dokončna protidampinška dajatev lahko obračunala retroaktivno, od začetka veljavnosti izvedbene uredbe o obvezni registraciji.

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pri Evropski komisiji pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 21 dneh od datuma objave izvedbene uredbe.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve na ravni EU glede uvedbe proti-dampinške dajatve.
 
Dodatne informacije o zadevnem primeru, so dostopne na strani DG Trgovina - case AD698.