Oprema za mobilni dostop – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

ponedeljek, 20. november 2023
V Uradnem listu EU C dne 13. 11. 2023 (C/2023/783) je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka na uvoz opreme za mobilni dostop s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi je oprema za mobilni dostop, namenjena za dviganje oseb, samovozna, z delovno višino najmanj šest metrov ali več, in njeni predhodno sestavljeni deli ali za sestavljanje pripravljeni deli, vključno s posameznimi sestavnimi deli, če so predloženi ločeno, razen opreme za dviganje oseb, nameščene na vozila iz poglavij 86 in 87 harmoniziranega sistema. 

Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90 (oprema za mobilni dostop) ter ex 8431 20 00 in ex 8431 39 00 (predhodno sestavljeni deli ali za sestavljanje pripravljeni deli opreme za mobilni dostop). Oznake TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 in 8431 39 00 10.

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.

Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopni na tej strani AD698.