Oprema za mobilni dostop – začetek proti-subvencijskega postopka na uvoz iz Kitajske

četrtek, 28. marec 2024
V Uradnem listu EU C dne 27. 3. 2024 (C/2024/2362) je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-subvencijskega postopka na uvoz opreme za mobilni dostop s poreklom iz Kitajske.
 
Izdelek v tej preiskavi je oprema za mobilni dostop, namenjena za dviganje oseb, samovozna, z delovno višino najmanj šest metrov ali več, in njeni predhodno sestavljeni deli ali za sestavljanje pripravljeni deli, vključno s posameznimi sestavnimi deli, če so predloženi ločeno, razen opreme za dviganje oseb, nameščene na vozila iz poglavij 86 in 87 harmoniziranega sistema.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe proti-subvencijske (izravnalne) dajatve.
 
Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopni na tej strani AS704.