Persulfati-Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov s poreklom iz Kitajske

torek, 16. oktober 2012
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 305 z dne10.10.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz peroksisulfatov (persulfatov) s poreklom iz Kitajske.

Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je trenutno uvrščen pod oznako KN 2833 40 00 in ex2842 90 80, s poreklom iz Kitajske.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.7 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.