Peta obletnica sklenitve prostotrgovinskega sporazuma med EU in Južno Korejo

sreda, 20. julij 2016
Evropska komisija je objavila poročilo ob peti obletnici sklenitve prostotrgovinskega sporazuma med EU in Južno Korejo
Kot izhaja iz poročila je blagovna menjava med EU in Južno Korejo konstantno rastla vse od uveljavitve sporazuma v letu 2011 in v letu 2015 dosegla rekordno vrednost (več kot 90 milijard EUR). Izvoz EU v Južno Korejo se je v tem obdobju povečal za 55%, Evropska komisija pa ocenjuje, da so podjetja – zaradi odprave oz. zmanjšanja dajatev, ki izhaja iz sporazuma – prihranila 2,8 milijard EUR. Porast uvoza iz Južne Koreje v EU ni bil tolikšen (5%), kar se pripisuje predvsem nižjemu povpraševanju v EU kot posledici finančne krize.
Izvoz Slovenije v Južno Korejo se je v tem obdobju povečal za 43,5% (največji del prestavljajo električni stroji in oprema), še bolj pa je – za razliko od povprečja EU – porastel tudi uvoz, katerega daleč največji del (72%) predstavljajo vozila.
Več informacij o sporazumu in njegovih učinkih – ki bi lahko bili še večji, v kolikor bi podjetja v polnosti izkoristila izpogajane ugodnosti - je na voljo na spletni strani Evropske komisije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2356_en.htm