Po napovedih EIU bosta grški turizem in posledično grško gospodarstvo zaradi korona virusa močno prizadeta

sreda, 01. april 2020

Turizem ima pomembno vlogo v grškem gospodarstvu. V letu 2019 je grški turizem zabeležil rekordno leto in privabil več kot 31 mio turistov. Hitro širjenje korona virusa iz Kitajske v Evropo pa bo drastično spremenilo napovedi za grški turistični sektor in grško gospodarstvo za leto 2020 in verjetno tudi za leto 2021.

Grški turistični sektor je v letu 2018 v BDP neposredno prispeval približno 21,6 mlrd EUR, kar predstavlja 11,7 % BDP. Ob upoštevanju multiplikativnega učinka pa skupni prispevek turizma predstavlja k BDP med 25,7 % do 30,9 %, zaradi česar je turizem osrednji steber grškega gospodarstva. Ta sektor je delovno intenziven in je po gospodarski krizi bistveno prispeval k zmanjšanju stopnje brezposelnosti, čeprav je bila ta v Grčiji v letu 2019 še vedno 17 %. V sektorju je neposredno zaposlene približno 11,5 % delovne sile, neposredno (vključno s povezanimi sektorji) pa okoli 23,5 %. Tuji turisti ustvarijo približno 90 % prihodkov od turizma.

Po dobrih rezultatih v obdobju 2017-2019 so bile srednjeročne napovedi EIU za grški turistični sektor zelo dobre, kljub velikim izzivom, s katerimi se sooča industrija, kot so na primer učinki Brexita in povečana konkurenca Turčije. Korona virus in ukrepi, ki jih je zaradi virusa sprejela grška vlada, so korenito spremenili napovedi za ta sektor, tako za leto 2020 kot tudi za leto 2021.

Grška vlada je že napovedala, da bodo vpliv korona virusa in sprejeti ukrepi za zaustavitev njegovega širjenja močno vplivali na gospodarstvo v prvem in drugem četrtletju leta 2020. Kljub temu pa optimistično pričakuje, da se bo situacija izboljšala v tretjem in četrtem četrtletju ter hkrati napoveduje visoko rast v letu 2021. Napoved predvideva, da bo pandemije konec do sredine leta, da bodo letalske družbe obnovile redne lete in da se bodo tisti, ki so preklicali svoje rezervacije, ponovno vrnili v tretjem četrtletju.
 
A analitiki EIU niso tako optimistični. Glede na to, da bo vpliv pandemije verjetno popolnoma ustavil dejavnosti v turizmu v drugem in tretjem četrtletju leta 2020, kar predstavlja približno 85 % letnih prihodkov, in da je rast v tem sektorju v zadnjih letih predstavljala več kot polovico rasti BDP, EIU napoveduje v letu 2020 močan upad realnega BDP. Glede na pomen sektorja na zaposlenost bi se lahko stopnja brezposelnosti v Grčiji spet močno zvišala, kar bi lahko imelo širše družbene in politične učinke. Bistveno izboljšanje situacije EIU ne pričakuje niti v letu 2021. Kljub ukinitvi posebnih ukrepov bo verjetno prišlo do nezaupanja in strahu pred drugim valom okužb, zato se bodo ljudje še naprej izogibali javnim površinam, kar bo grški turistični sektor prizadelo za daljše obdobje.

Vir: Factiva, The Economist Intelligence Unit

Več informacij o globalnih trendih na področju turizma