Podaljšanje izrednega stanja do 30. aprila 2021

ponedeljek, 18. januar 2021

Ministrski svet je potrdil novo zakonsko uredbo podaljšanju izrednega stanja do 30. aprila 2021. Od 16. januarja do 15. februarja je prepovedano gibanje med različnimi deželami, razen v primerih, vezanih na delovne obveznosti, nujne zadeve in zdravstvene potrebe.

Poleg tega so za obdobje od 16. januarja do 5. marca na celotnem italijanskem ozemlju uvedeni naslednji ukrepi:

  • Dovoljeno je obiskati drugo zasebno bivališče med 5. in 22. uro. To velja za največ 2 osebi poleg tistih, ki so že prisotne v dotičnem drugem zasebnem bivališču. Gibanje je dovoljeno znotraj iste dežele (uvrščene v rumeno območje) ali znotraj iste Občine (oranžno ali rdeče območje).
  • Izjemo predstavlja možnost premikanja iz občin, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev v radiusu 30 km, vendar s prepovedjo vstopa v glavno mesto pokrajine.


Belo območje je uvedeno za dežele z nizkim epidemiološkim tveganjem, v katerih se ne uveljavljajo omejevalni ukrepi, ki so predvideni za druga območja (trenutno nobena dežela ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v to kategorijo).

Več informacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it