Podaljšanje roka za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012

petek, 08. julij 2011

Zaradi velikega odziva podjetij na vabilo za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012 smo se na JAPTI odločili, da rok za posredovanje predlogov podjetij podaljšamo do ponedeljka, 18. julija 2011.

Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve na mednarodnih sejmih zelo pomembne. JAPTI bo glede na zelo velik interes in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in preteklem letu, tudi v naslednjih letih nadaljevala z izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.

Vabimo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde, oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2012.

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa JAPTI za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012. Po sprejetem programu, bodo vabila za udeležbo na posameznem  sejmu objavljena na portalu www.japti.si oz. www.izvoznookno.si.

Predlog lahko posredujejo:

  • posamezno podjetje iz panoge, ki se po vsebini predstavlja na določenem sejmu,
  • podjetje, ki zastopa skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.

Pri pripravi končnega predloga sejmov bo strokovna komisija upoštevala le predloge, ki bodo posredovani na priloženem obrazcu, ki bo izpolnjen v celoti. Strokovna komisija bo upoštevala le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Strokovna komisija bo pri odločanju dala prednost tistim predlagateljem, ki bodo v okviru določene panoge predstavljali proizvode z višjo dodano vrednostjo. Strokovna komisija bo sestavila program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog in trgov. Pred objavo končnega predloga sejmov bo JAPTI preveril razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Posamezni predlagatelj lahko na tem povabilu sodeluje z več sejmi. Glede na njihov pomen jih navede po prioritetnem vrstnem redu (1 - najvišja prioriteta). Končno število sejmov posameznega predlagatelja bo izbrano glede na razpoložljiva finančna sredstva.


Predloge nam pošljite na priloženem obrazcu, ki naj vsebuje naslednje elemente:

  • ime in podatke predlagatelja,
  • podatke o sejmu (ime, vsebinsko področje sejma, kraj in termin sejma, podatke o organizatorju sejma),
  • poslovno utemeljenost nastopa na sejmu (cilji, pričakovani rezultati nastopa, aktivnosti v času priprav na sejem in v času sejma)
V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.


V pomoč pri odločanju predlagamo pregled baze svetovnih sejmov, ki jo najdete na spletnem portalu Izvozno okno.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bomo pripravili program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini za leto 2012.


Vaše predloge posredujte v skenirani obliki do ponedeljka, 18. julija 2011 na elektronski naslov
matjaz.rovan@japti.si.