Podaljšanje rokov za okoljske obveznosti

ponedeljek, 23. marec 2020

V zakonski uredbi Cura Italia so predvidena tudi specifična določila za podjetja, ki so vpisana v Nacionalno evidenco okoljskih upravljavcev (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) ter za podjetja in subjekte, ki morajo predložiti letno izjavo o odpadkih MUD.

Dovoljenjem, katerim rok poteče med 31. januarjem in 15. aprilom, je veljava podaljšana do 15. junija 2020.

Do 30. junija 2020 se podaljšajo tudi naslednji roki:
  • predstavitev enotnega obrazca za okoljsko izjavo (MUD) iz 2. odstavka 6. člena zakona št. 70 z dne 25. januarja 1994 (samo za podjetja s sedežem, poslovno enoto ali podružnico v Italiji);
  • plačilo letne pristojbine za vpis v Nacionalni evidenci okoljskih upravljavcev, kot predvideno v 4. odstavku 24. člena uredbe št. 120 z dne 3. junija 2014 (vsi prevozniki z italijanskim dovoljenjem za čezmejni prevoz odpadkov in trgovci z odpadki).

Združenje bo vsekakor, kot vsako leto, ob strani podjetjem pri pripravi letne prijave MUD.

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it