Podaljšanje veljavnosti splošne sheme preferencialov (GSP)

četrtek, 30. november 2023
Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu EU L 2023/2663, 27. novembra 2023, objavljena uredba, s katero se podaljša veljavnost trenutno veljavne splošne sheme preferencialov (General Scheme of Preferences – GSP) do konca leta 2027.
 
GSP EU je določena z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov, v nadaljevanju »Uredba o GSP«. Konsolidirano besedilo uredbe je dostopno na tej povezavi.
 
GSP EU omogoča popolno ali delno oprostitev plačila carinskih dajatev pri uvozu izdelkov po poreklu iz držav v razvoju v EU. S tem EU državam v razvoju omogoča lažji dostop na trg EU ter prispeva k njihovi gospodarski rasti.
 
V teku je priprava nove GSP uredbe za naslednje 10-letno obdobje, ki bi morala začeti veljati 1. januarja 2024. Vendar redni zakonodajni postopek še poteka in ne bo zaključen do 31.12.2023, ko bi se iztekla trenutna Uredba o GSP. Da se zagotovi neprekinjena uporaba GSP, se je podaljšala veljavnost trenutno veljavne Uredbe o GSP po 31. 12. 2023, dokler se ne sprejme in začne uporabljati nova GSP uredba. Če nova Uredba o GSP začne veljati in se uporabljati pred 31. 12. 2027, se bo skrajšalo obdobje uporabe trenutne Uredbe (EU) št. 978/2012.
 
Dodatne informacije:
  • kontaktna oseba na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Marjeta Bajt, Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko, tel. 01 400 36 27, e-pošta: marjeta.bajt@gov.si.