Podaljšanje veljavnosti uredbe o enostranskih trgovinskih ugodnosti za države zahodnega Balkana in začasno prenehanje veljavnosti uredbe za Bosno in Hercegovino

sreda, 30. december 2015

V Uradnem listu EU, seriji L, št. 341 z dne 24. 12.2015 je bila objavljena Uredba (EU) 2015/2423 Evropskega parlamenta in Sveta  o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije ter začasni prekinitvi njene uporabe, kar zadeva Bosno in Hercegovino.

 

Zadevna uredba predvideva podaljšanje veljavnosti uredbe do 31. decembra 2020 ter začasno prekinitev veljavnosti za Bosno in Hercegovino od 1. januarja 2016 dalje. Prekinitev bo veljala, dokler EU ter Bosna in Hercegovina ne podpišeta in začneta začasno uporabljati sporazum o prilagoditvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, ki jo je treba izvesti zaradi pristopa Hrvaške k EU.

 

Pogajanja med EU ter Bosno in Hercegovino o tehnični prilagoditvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma zaradi pristopa Hrvaške k EU potekajo že od leta 2013 in so za dlje časa zastala, ker Bosna in Hercegovina ni sprejela predlagane metodologije EU za prilagoditev tarifnih kvot po sporazumu, ki temelji na konceptu tradicionalne trgovine. Vendar je Predsedstvo BiH nedavno sprejelo sklep, s katerim je zadolžilo Svet ministrov BiH za pripravo novih izhodišč BiH za pogajanja, ki v osnovi temelji na konceptu tradicionalne trgovine. Slovenija je Evropsko komisijo ob sprejetju predlagane uredbe pozvala h konstruktivnemu pristopu s ciljem, da se doseže čimprejšnji dogovor o tehnični adaptaciji  ter ponovna uporaba enostranskih trgovinskih ugodnosti za Bosno in Hercegovino.

 

O nadaljnjem poteku pogajanj oziroma zaključku pogajanj ter o vsebini dogovora vas bomo obvestili.