Podaljšanje veljavnosti zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

petek, 28. junij 2024
V Uradnem listu EU, C/2024/1782 25. 6. 2024, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije, s katero se podaljša veljavnost zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla do 30. junija 2026.
 
Izvedbena uredba pa predvideva še nekatere spremembe v sistemu razdelitve tarifnih kvot, kar naj bi prispevalo k boljši izkoriščenosti le-teh (kategoriji 1 in 16), spremembe, povezane s koncem prehodnega obdobja, ki je veljal za afriške države, podpisnice sporazuma EPA, ter posodobitev seznama kategorij jekla, za katere zaščitni ukrepi na uvoz iz držav v razvoju ne veljajo.
 
Zaščitni ukrepi EU na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla so sicer v veljavi (začasno) od julija 2018 in (dokončno) od februarja 2019. Ukrepi so bili uvedeni za začetno obdobje treh let, tj. do 30. junija 2021, in nato podaljšani še za tri leta, tj. do 30. junija 2024.