Podpora ohranjanju delovnih mest pri dejavnostih, ki jih je prizadel Coronavirus (COVID - 19)

ponedeljek, 23. marec 2020

Cilj ukrepa
a) Pomoč za ohranitev delovnih mest pri dejavnostih, ki jih je prizadel Coronavirus (COVID - 19)
Ohranjanje delovnih mest pri delodajalcih, pri katerih je motena gospodarska dejavnost zaradi posebnih okoliščin, ki jo povzroča Coronavirus (COVID-19)

b) Pomoč za ohranitev delovnih mest
Ohranjanje delovnih mest pri delodajalcih, ki so doživeli začasen upad poslovnih dejavnosti in / ali izgube dobička pri poslovanju in pridobitvi potrebnih znanj in veščin delavcev, ki jih je treba pripraviti na tržišče, glede na potencialno izgubo zaposlitve delovnega mesta zaradi težav pri poslovanju delodajalca.

c) Pomoč za ohranitev delovnih mest v sektorju tekstila, oblačil, obutve, usnja in lesa
Ohranjanje delovnih mest pri delodajalcih v predelovalni industriji, najpogosteje v tekstilni, oblačilni, obutveni, usnjeni in lesni industriji, ki imajo težave pri poslovanju zaradi zmanjšane konkurenčnosti, povzročene s tehnološkimi spremembami poslovnih procesov in selitvijo proizvodnje v države in regije z izjemno nizkimi stroški dela, nezadostnim vlaganjem v tehnologijo in inovacije ter njihovo komercializacijo ob nekonkurenčni delovni sili.

Trajanje ukrepa
a) Pomoč za ohranitev delovnih mest pri dejavnostih, ki jih je prizadel Coronavirus (COVID - 19): od 01.03.2020. let in do največ 3 mesece.
b) Podpora z ohranitev delovnih mest: do 6 mesecev.
c) Pomoč za ohranitev delovnih mest v sektorju tekstila, oblačil, obutve, usnja in lesa: do največ 24 mesecev ali do najvišjega zneska de minimis v višini 200.000,00 EUR v treh proračunskih letih na eno podjetje.

Finančni ukrepi
a) Pomoč za ohranitev delovnih mest pri dejavnostih, ki jih je prizadel Coronavirus (COVID - 19)
• Znesek 3.250,00 kn na mesec za delavca, ki dela s polnim delovnim časom
• Do 1.625,00 kuna na mesec za delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom
• Sorazmerni del zneska 3.250,00 kun ali 1.625,00 kun na zaposlenega za čas, ko po sklepu Štaba civilne zaščite niso delali

b) Pomoč za ohranitev delovnih mest
Pomoč za delo s krajšim delovnim časom se izplačuje v sorazmerju z zneskom plače za število opravljenih delovnih ur za delavca (največ do 40% za krajši delovni čas in največ do 40 % bruto plače I) po posebnem predpisu se financira največ do minimalne plače.
Financirajo se skupni stroški izobraževanja delavcev.

c) Pomoč za ohranitev delovnih mest v sektorju tekstila, oblačil, obutve, usnja in lesa
Način financiranja: delodajalcu se izplača subvencija v višini 50 % minimalne plače plus prispevki na osnovo v višini 2.366,41 kun za leto 2020.

Skupni stroški izobraževanja delavcev se financirajo.

Za podporo je treba vložiti zahtevek. Obrazec zahteve najdete v razdelku Zahtevana dokumentacija in obrazci.

Vir in povezava do objave in dokumentacije: mjere.hr/mjere/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta/

Pripravila:
Vesna Vukšinič Zmaić
SLO CRO Poslovni klub
E: poslovniklub@slo-cro-klub.hr