Podporni ukrepi francoskim podjetjem pri soočanju s krizo Covid-19

torek, 31. marec 2020


Francoska vlada je sprejela številne ukrepe za podporo gospodarstvu in podjetjem pri soočanju s krizo Covid-19. Ukrepi so podrobneje predstavljeni na spletni strani www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises.

Ukrepi za takojšnjo podporo podjetjem: 

  • odložitev plačila za socialne in/ali davčne dajatve;
  • v najtežjih situacijah se glede na posamezne primere lahko sprejme odločitev za odpis neposrednih davkov;
  • odlog plačila najemnin, računov za vodo, plin in elektriko za najmanjša podjetja v težavah;
  • 1.500 EUR pomoči za najmanjša podjetja, samozaposlena podjetja in mikropodjetja v sektorjih, ki so najbolj prizadeti in sicer preko solidarnostnega sklada, ki ga financira država in regije;
  • garancija države v višini 300 mrd EUR za bančna posojila podjetjem;
  • podpora države in Centralne banke Francije - Banque de France pri pogajanjih z bankami glede reprogramiranja bančnih posojil;
  • ohranitev zaposlenosti v podjetjih prek poenostavljenega in okrepljenega sistema delne brezposelnosti;
  • podpora  pri obravnavanju konfliktov s strankami in dobavitelji preko posredovanja v podjetjih;
  • priznavanje koronavirusa s strani države in lokalnih oblasti kot primera višje sile, kar je pomembno za javna naročila. V primeru javnih naročil države kazni za zamudo ne bodo uporabljene.


Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si