Podvodni daljnovod med Dansko in Nizozemsko je dosegel nizozemsko obalo

sreda, 14. november 2018

Podvodni daljnovod, ki bo povezoval omrežja Danske in Nizozemske, je 9. novembra 2018 dosegel nizozemsko obalo. Gradnja tega podvodnega daljnovoda je del strategije za delitev presežne električne energije iz vetrnih elektrarn in drugih virov.

325 km dolg COBRA kabel ima zmogljivost približno 700 MW in naj bi bil po načrtih popolnoma operativen v tretjem četrtletju leta 2019. Gre za pomemben korak k integraciji elektroenergetskih omrežij v zahodni Evropi, saj bo vzpostavljena povezava med Nizozemsko in Dansko, vključene pa bodo še obstoječe povezave z Norveško in Združenim kraljestvom.

Nizozemski omrežni operater TenneT in danski omrežni operater Energinet sta v projekt vložila 621 mio EUR, projekt pa je v okviru prizadevanj za izgradnjo evropskega elektroenergetskega omrežja s subvencijo v višini 86 mio EUR podprla tudi Evropska komisija. Ko bo povezava končana, bo potekala od mesta Endrup na Danskem do Eemshavena na Nizozemskem.

Hitra rast proizvodnje obnovljivih virov energije, vključno z vetrno in sončno energijo, je povečala potrebo po boljših medsebojnih povezavah med državami, kar je povzročilo, da operaterji omrežij po vsej Evropi vlagajo v nove čezmejne programe. Danske vetrne turbine že zagotavljajo približno polovico celotnih nacionalnih potreb po električni energiji, a je Danska kljub temu v letu 2017 na Nizozemsko dobavila le okoli 2 % celotne energije. Nizozemska v naslednjih desetih letih načrtuje gradnjo vetrnih elektrarn z zmogljivostjo do 11.000 MW v svojem delu Severnega morja. S tem bo Nizozemska presegla zmogljivost danske vetrne energije. Novo omrežje bo zagotovilo učinkovito uporabo vse te energije, tako da jo bodo enostavno lahko uvažali in izvažali.

Vir: Factiva

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije