Energetika in obnovljivi viri energije

 

Energetika in obnovljivi viri energije po državah

Globalni trendi na področju energetike in obnovljivih virov industrije

Leto 2016 so zaznamovale številne spremembe na področju OVE, nadaljujejo pa se tudi trendi nizkih globalnih cen fosilnih goriv, padanje cen tehnologij OVE in usmerjanje pozornosti k skladiščenju energije. V letu 2015 je energija iz OVE zagotovila približno 19,3 % globalne porabe končne energije, rast zmogljivosti in proizvodnje pa se je nadaljevala tudi v letu 2016. V letu 2016 je največji porast zmogljivosti OVE dosegel sektor električne energije, medtem ko je bila rast OVE pri ogrevanju in transportu razmeroma počasna.

Večina novih OVE je nameščenih v državah v razvoju, od tega največ na Kitajskem, ki je med vsemi državami na svetu dosegla največji razvoj na področju OVE v zadnjih osmih letih. Globalni sektor OVE je v letu 2016 zaposloval 9,8 mio ljudi, kar je 1,1 % več kot leta 2015. Največ novih delovnih mest je bilo odprtih na področju sončne energije in energije iz biomase. Največ delovnih mest na področju OVE je v Aziji, kar 62 %.

Razvoj skupnosti za projekte iz OVE se je v letu 2016 nadaljeval, kljub temu je rast v nekaterih državah upadala. Takšni projekti so se začeli razširjati tudi v energetsko maloprodajo (dobavo), skladiščenje in upravljanje povpraševanja. Vladne politike imajo pri razvoju OVE še vedno zelo pomembno vlogo. Pariški sporazum iz leta 2015 - konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC) je uradno začel veljati novembra 2016. Številne vlade so uvedle nove cilje glede OVE, več mest pa je sprejelo nove zaveze k 100 % obnovljivi energiji.

Vrednost globalnega trga OVE je v zadnjih petih letih beležila visoke rasti, saj si vse več držav postavlja ambiciozne cilje glede OVE in določa konkretne načrte za dosego le teh. Napovedi kažejo, da se bo močna rast, tako obsega kot vrednosti OVE nadaljevala tudi v prihodnjih petih letih. Vrednost globalnega trga OVE je v letu 2016 dosegla 625,9 mlrd EUR. Veliko večjih gospodarstev ima za cilj zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za boj proti podnebnim spremembam. Povečanje deleža OVE v strukturi proizvodnje električne energije je eden od načinov za doseganje teh ciljev.

Največ električne energije na globalnem trgu OVE ustvarijo hidroelektrarne, kar 68,9 %, sledijo pa vetrne elektrarne s 16,3 %. Analitiki napovedujejo, da bo globalni trg OVE v prihodnjih petih letih rasel po 10 % CAGR in v letu 2020 ustvaril vrednost 847,4 mlrd EUR.

 

Tržna segmentacija OVE v svetu glede na vir za leto 2016 (v odstotkih)

Hidroenergija 68,9 %
Vetrna energija 16,3 %
Biomasa in odpadki 9,0 %
Sončna, plimovanje in valovanje 4,5 %
Geotermalna energija 1,3 %


 

 

Panožna združenja / portali:

    
Strokovne publikacije / portali:
 
 • Renewable Energy Magazine
 • Revija ponuja novice in informacije o čisti energiji in energetski učinkovitosti po vsem svetu. Teme vključujejo vse tehnologije OVE -vetrno, solarno (fotovoltaika, toplotna, sončno toplotna elektrika), biomaso, geotermalno energijo, male hidroelektrarne ter energijo valovanja in plimovanja; kot tudi za varčevanje z energijo in trajnostni transport.
 • Država porekla: Španija
 • Pogostost Izhajanja: pon-pet 
 • Renewable Energy News
 • Elektronske novice o OVE pokrivajo vsebine s področja biomase, geotermalne, sončne in vetrne energije.
 • Država porekla: Velika Britanija
 • Pogostost Izhajanja: 2 x tedensko
 • SNL Renewable Energy Weekly
 • Publikacija pokriva finančne in politične dogodke, ki vplivajo na severno ameriški trg proizvodnje električne energije iz vetrne, sončne, geotermalne in energije iz biomase.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: tedensko 
 • Renewable Energy World
 • Novice in informacije za industrijo obnovljive energije.
 • Država porekla: ZDA  
 • Renewable Energy Focus
 • Novice in informacije za vodilne kadre. Teme pokrivajo biomaso, geotermalno energijo, energijo valovanja in plimovanja, vetrno energijo, sončno energijo in fotovoltaiko ter sončno ogrevanje in hlajenje.
 • Država porekla: Velika Britanija 
 • NREL - National Renewable Energy Laboratory
 • Portal Nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo je namenjen odgovorom na vprašanja v zvezi s trenutnimi energetskimi izzivi.
 • Država porekla: ZDA 
 • Wind Energy Update
 • Novice in informacije za vodilne kadre na področju vetrne energije. Teme pokrivajo tehnološki razvoj na področju vetrne energije, vetrne naprave, finance, državno ureditev, konference, in ostala področja.
 • Država porekla: Velika Britanija  
 • Solar Power World
 • Spletni in tiskani vir za novice in informacije o sončnih instalacijah, razvoju in tehnologiji.
 • Država porekla: ZDA
   

 Vir: Factiva, oktober 2017.