Polietilen tereftalat (PET) – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov na uvoz iz Indije

sreda, 30. maj 2018

V Uradnem listu EU, serija C, št. 173 z dne 22.5.2018 je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije – R694.

Izdelek, ki se pregleduje, je polietilen tereftalat (PET) z viskoznim številom 78 ml/g ali več, v skladu s standardom ISO 1628-5, ki se trenutno uvršča pod oznako KN 3907 61 00.

Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.

Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinških ukrepov.