Poljsko pristanišče Port Gdynia se je lotilo projekta pametnega pristanišča

torek, 16. junij 2020

Poljsko pristanišče Gdynia S.A. (PoGA S.A.) se je lotilo projekta za izboljšanje pretoka prometa v cestnem dostopu do pristanišča in iz njega, da bi zagotovilo pravočasne dobave in prevoz tovora. Študija inteligentnega sistema upravljanja prometa s tovornjaki v pristanišču Gdynia je prvi projekt, ki je prejel finančna sredstva iz CEF Transport 2018 - »Povezovanje Evrope«. S projektom nameravajo odpraviti čakalne vrste na cestah, po katerih poteka dostop do terminalov za pretovor, to pa bo pozitivno vplivalo tudi na učinkovitost in uspešnost pristanišča.

Napovedi tovornega prometa v pristanišču Gdynia na Poljskem, kažejo na skoraj dvakratno povečanje pretovora v naslednjih 10 letih. Zagotavljanje nemotenega cestnega dostopa do pristanišča Gdynia ter pravočasna dobava in prevoz tovora sta pogoj za aktivno sodelovanje pristanišča v prometnem omrežju TEN-T (Baltsko morje – Jadransko morje) ter v globalnih dobavnih verigah (Azija - Evropa in Amerika, Srednja in Vzhodna Evropa - Zahodna Evropa in Skandinavija).

Izvajanje inteligentnega sistema bo povečalo konkurenčnost pristanišča Gdynia v Baltskem morju in je eden od načinov za nadaljevanje dinamičnega razvoja pristanišča. Projekt je v skladu z idejo o zelenem pristanišču in z eno temeljnih prioritet dejavnosti pristanišča – skrbi za naravno okolje. Izboljšanje cestnega prometa na območju okoli pristanišča bo zagotovo zmanjšalo njegov negativni vpliv na okolje, vključno z zmanjšanjem toplogrednih plinov in emisij hrupa.

»Naš cilj je, da se pristanišče Gdynia razvije v pametno pristanišče, zato je digitalizacija sistema vodenja prometa tovornjakov danes nujno potrebna," je dejal Adam Meller, predsednik uprave PoGA S.A. Za nadaljnji razvoj trgovine z blagom je ključno zmanjšati nastajanje čakalnih vrst pred vhodi na terminale in na dostopnih cestah v mestu Gdynia. Naloga inteligentnega sistema upravljanja prometa s tovornjaki v pristanišču Gdynia bo sinhronizirati čas prihoda tovornjakov v pristanišče z načrtovano storitvijo na terminalih, glede na e-razpoložljivost, ki jo odobrijo terminali.

Trenutno je v pripravi predhodna študija izvedljivosti, v bližnji prihodnosti pa bodo izdelali še oblikovalsko dokumentacijo, ki bo vključevala integracijo treh IT in tele-tehniških sistemov: e-razpoložljivosti ravnanja s tovorom na terminalih, upravljanja skupnega parkirišča v pristanišču in sistema inteligentnega upravljanja prometa na notranjih in dostopnih cestah pristanišča. Slednji bo integriran s sistemom Tricity ITS - TRISTAR. Projekt bo predvidoma zaključen aprila 2022.
 
Viri: Factiva, Business World Agency

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta in logistike