Pomanjkanje strokovnjakov v finski tehnološki industriji

četrtek, 23. september 2021

Finsko Združenje tehnološke industrije je izvedlo študijo, na podlagi katere je ocenilo, koliko novih strokovnjakov v industriji potrebuje Finska v naslednjih 10 letih in kakšno bo njihovo potrebno znanje.

Skoraj 90 % podjetij v industriji bo v naslednjih 4 letih zagotovo zaposlovalo mednarodne strokovnjake. Združenje je poudarilo potrebo po priseljevanju in stalnem učenju za premagovanje pomanjkanja delovne sile, ki ogroža sektor.

Na podlagi ankete med finskimi podjetji je Združenje ocenilo, da bo finska tehnološka industrija v naslednjih 10 letih potrebovala 130.000 novih strokovnjakov.

Polovica potreb po usposobljeni delovni sili bo posledica upokojitev, polovica pa bo izhajala iz rasti podjetij. O mednarodnem zaposlovanju še posebej razmišljajo podjetja v informacijski tehnologiji, saj namerava mednarodne strokovnjake v tem sektorju zaposliti kar 95 % podjetij. 

Finska mora za pridobitev mednarodnih strokovnjakov omogočiti dovolj hitro pridobitev delovnih dovoljenj in zagotoviti, da bodo priseljenci dobrodošli v finski družbi in na delovnih mestih.

Med najpomembnejše lastnosti strokovnjakov, ki jih bodo zaposlovali, so finska podjetja v raziskavi navedla predvsem sposobnost in motivacijo za vse-življenjsko učenje. Diplomsko usposabljanje je precej počasen način za zadovoljitev potreb strokovnjakov, zato bodo podjetja pozornost namenila preusmeritvi na delovnem mestu in usposabljanju ob delu.
 
Tehnološka industrija predstavlja 50 % finskega izvoza in 80 % naložb v raziskave in razvoj v zasebni sektor. V sektorju je neposredno zaposlenih skoraj 280.000, skupaj pa 700.000 ljudi, kar predstavlja približno 30 % celotne finske delovne sile.

Finsko tehnološko industrijo sestavlja 5 sektorjev:


• Elektronika in elektrotehniška industrija
• Strojništvo
• Kovinska industrija
• Inženiring in svetovanje
• Informacijska tehnologija.
 

 
Viri: Factiva, STT

Več informacij o globalnih trendih na področju IKT