Portugalska bo leta 2019 na Kitajsko začela izvažati svinjsko meso

sreda, 24. oktober 2018

Portugalska zveza združenj prašičerejske industrije (FPAS) je dosegla sporazum s Kitajsko, ki omogoča, da sektor prašičereje že leta 2019 podvoji izvoz. S Kitajsko, ki je največji proizvajalec, ter  največji uvoznik in porabnik svinjine na svetu, so pogajanja končana in Portugalska bo lahko začela izvažati svinjino na Kitajsko že v prvem četrtletju 2019. V prvi fazi bo Portugalska letno izvozila na Kitajsko več kot 1000 ton mesa, kar predstavlja približno 15 % nacionalne proizvodnje, z izvozom pa bo zaslužila okoli 100 mio EUR. V drugi fazi bodo te količine podvojili in na Kitajsko izvozili za 200 mio EUR svinjine letno, kar  predstavlja 25-30 % nacionalne proizvodnje.

Sporazum  je močna spodbuda za širitev in rast tega sektorja na Portugalskem. Leta 2017 je sektor izvozil 17,8 % svoje proizvodnje in s tem ustvaril več kot 100 mio EUR prihodkov na tujih trgih. Glavni izvozni trgi so Španija, Angola, Združeno kraljestvo in Francija. Leta 2017 je obseg nacionalne proizvodnje svinjskega mesa znašal 271 ton (291 ton v letu 2016), vrednostno pa je proizvodnja v letu 2017 znašala 513 mio EUR (486 mio EUR v letu 2016).

Portugalska si prizadeva, da bi bila samozadostna v proizvodnji svinjine do leta 2030. Nacionalna proizvodnja je v letu 2015 pokrila 59 % portugalskih potreb po porabi svinjine, 64,4 % v letu 2016 in 60,1% v letu 2017. Poraba svinjine na Portugalskem znaša 43,7 kg na prebivalca na leto. 

Portugalska največ, 96 % svinjskega mesa uvozi iz Španije, ki je eden največjih svetovnih proizvajalcev svinjine. Ker domača proizvodnja ni mogla konkurirati španskemu mesu in ni dosegla večjih uspehov na domačem trgu, je Portugalska junija 2017 začela s projektom "porco.pt", takoj po največji krizi, ki jo je sektor doživel med letoma 2015 in 2016. Namen projekta je, da bi potrošniki razlikovali portugalsko svinjino od uvožene, ter povečali svoje preference za nakup domače svinjine. Projekt je po podatkih FPAS že v prvi polovici leta 2018 presegel zastavljene cilje, saj se je prodaja domače svinjine glede na leto 2017 podvojila.

Vir: Factiva

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije