Portugalska je 4. EU država, ki ne uporablja več premoga

četrtek, 25. november 2021

Termoelektrarna Pego, ki se nahaja 150 km severovzhodno od Lizbone, je prenehala delovati 20. novembra 2021. S tem je Portugalska postala 4 država EU, ki je prenehala kuriti premog za proizvodnjo električne energije. Belgija je kot prva v EU nehala kuriti premog že leta 2016, lani pa sta ji sledili še Avstrija in Švedska.

Čeprav je dovoljenje za obratovanje termoelektrarne Pego tehnično na voljo do konca novembra, je 19. novembra zmanjkalo končne zaloge premoga. Tako je bila sobota, 20. november, prvi dan, ko so v državi vso električno energijo proizvedli brez uporabe premoga.

Kurjenje premoga v elektrarnah je največji vir izpustov toplogrednih plinov in termoelektrarna Pego je bila 2. največji onesnaževalec z ogljikovim dioksidom v državi, zato je njeno zaprtje za Portugalsko zelo pomembno.

Ustavitev termoelektrarne je bila izvedena 9 let pred ciljno ukinitvijo uporabe fosilnih goriv Portugalske, ki naj bi bila leta 2030. Postopek za ukinitev se je začel leta 2017, ko je država podpisala izjavo o prenehanju uporabe premoga na COP23.

Čeprav dobrih 60 % do 70 % električne energije prihaja iz obnovljivih virov, se Portugalska še vedno močno zanaša na uvožena fosilna goriva za zadovoljevanje splošnih potreb po energiji. Portugalska nima virov premoga, nafte ali plina, vse to uvaža, v zadnjih desetletjih pa veliko vlaga v zeleno energijo.

Portugalska je prenehala uporabljati premog za proizvodnjo električne energije po tem, ko je Evropska komisija napovedala, da bo tožila državo, ker ni ukrepala zaradi slabe kakovosti zraka.

Kljub zgodnjemu prehodu na električno energijo brez premoga, obstajajo pomisleki, da bi lahko v termoelektrarni Pego, ki jo vodi zasebna skupina Tejo Energia, zdaj kurili lesne pelete.
Viri: Factiva, CE NoticiasFinancieras, Euronews

Več informacij o globalnih trendih na področju zelenih tehnologij