Portugalska je na tretjem mestu po porabi energije iz obnovljivih virov energije v EU

sreda, 17. oktober 2018

Eurostat je pred kratkim objavil podatke o uporabi obnovljivih virov energije v državah EU za leto 2016. Obnovljiva energija predstavlja več kot 50 % porabljene energije le v petih državah članicah EU. To so Avstrija, Švedska, Portugalska, Danska in Latvija. Na prvem mestu seznama je Avstrija, ki kar 73 % porabljene energije pridobi iz obnovljivih virov, na drugem mestu pa je Švedska s 65 %. Tretje mesto si s 54 % delita Portugalska in Danska, sledi pa še Latvija z 51 %.

Portugalska je povečala odstotek glede na leto 2015, ko je poraba energije pridobljene iz obnovljivih virov energije znašala 52,6 %. Tudi leto 2018 naj bi bilo za portugalski sektor obnovljivih virov energije zelo uspešno. Na Portugalskem je proizvodnja energije iz obnovljivih virov energije marca 2018 prvič presegla nacionalno porabo na mesečni ravni.

Povprečna uporaba energije iz obnovljivih virov energije v EU znaša 29,6 %. Izven EU imata visoko proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije, glede na porabo, Islandija (95,3 %) in Norveška (104,7 %), kjer proizvodnja presega porabo. Najmanj energije iz obnovljivih virov energije porabijo na Malti, le 6 % od celotne porabe. Pod 10 % sta tudi Luksemburg in Madžarska s 7 %, ter Ciper z 9 %. Delež porabe energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, v EU skupno predstavlja 30 % vse porabnjene energije. Največji sektor obnovljivih virov energije v EU je hidroelektrični, ki predstavlja 36,9 % celotne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije. Sledita sektor vetrne energije z 31,8 % in sektor sončne energije z 11,6 %. Preostanek si delijo sektorji bioplina in geotermalne energije.

Vir: Content Engine LLC

Več informacij o globalnih trendih na področju OVE