Poslovne cone v glavnem mestu Podgorica

ponedeljek, 07. junij 2021

Glavno mesto Podgorica je z namenom privabljanja vlagateljev pripravilo predstavitev investicijskega okolja Podgorice, poslovnih con in priložnosti za naložbe. 

Vlagateljem je na voljo 10 poslovnih con, ki se nahajajo 8 km od letališča do centra mesta (južna meja poslovnih con je le 2 km oddaljena od letališča). Ključne spodbude, ki jih Glavno mesto Podgorica zagotavlja vlagateljem, so:
 
  • ugodne prometne povezave: železniška povezave Beograd - Bar ob vseh poslovnih conah, blizu najpomembnejše cestne prometne povezave, ki Podgorico povezuje z regijo in Evropo, ceste proti albanski meji in črnogorski obali (pristanišče Bar) so oddaljene 40 km, v neposredni bližini letališča Podgorica
  • 9 % davek od dohodka (najnižji davek v regiji in eden najnižjih v Evropi)
  • najem zemljišča do 30 let, plačilo letne najemnine 0,01 €/m2
  • možnost nakupa zemljišč po ocenjeni vrednosti z možnostjo odplačevanja v 60 mesečnih obrokih, po predhodnem soglasju vlade Črne gore
  • oprostitev plačila pristojbine za uporabo občinskih cest za obdobje 10 let 
  • znižanje zneska nadomestila za komunalno opremljanje gradbenih zemljišč za objekte v poslovni coni za 100 %.

Črna gora je od leta 2017 članica Nata (varne naložbe) in od leta 2011 članica WTO. Leta 2019 je veljala za najhitreje rastočo turistično destinacijo po poročilu Svetovne turistične organizacije (UNWTO).

V poslovnih conah lahko podjetja opravljajo različne dejavnosti, od lesne industrije, kmetijske proizvodnje (mala kmetijska proizvodnja in trgovina, predelava mleka in mlečnih izdelkov, pekarska industrija, predelava sadja in zelenjave, proizvodnja brezalkoholnih pijač, proizvodnja pripravljenih obrokov, proizvodnja mesa in mesnih izdelkov ), hladilnic; predelovalne industrije (živilska, tekstilna, usnjarska in obutvena, grafična, mehanska); do IKT, skladiščnih objektov, storitvenih dejavnosti, distribucijskih centrov, nastanitvenih in zdravstvenih ustanov, ipd.

Prijave za zainteresirane vlagatelje so odprte do 5. julija 2021.   

Predstavitev poslovnih con v glavnem mestu Podgorica: Business Zones 2021

Več informacij: