Posodobljene zahteve za certificiranje radijskih naprav v Kanadi pri WTO

petek, 02. februar 2024

 
Kanada je na svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) vložila dokument, ki opredeljuje zahteve za certificiranje radijskih naprav, ki ne potrebujejo posebnega dovoljenja, in delujejo na specifičnih frekvenčnih pasovih: 116-123 GHz, 174.8-182 GHz, 185-190 GHz in 244-246 GHz. 


 
Ključne točke vključujejo opredelitev namena, obsega standarda, splošne zahteve ter definicije ključnih pojmov. Predpisuje tudi tehnične zahteve za oddajnike, vključno z metodami merjenja, vrstami modulacije, stabilnostjo frekvence ter omejitvami oddajne moči. Poleg tega določa zahteve za uporabniški priročnik in označevanje naprav. Kanadski predlog predstavlja celovit okvir za certificiranje in uporabo radijskih naprav brez dovoljenja v določenih frekvenčnih pasovih.
 
Radio Standardna Specifikacija (RSS) velja za brezlicenčne naprave, vključno s kratkimi napravami na kratke razdalje in fiksnimi radijskimi napravami za točkovno povezavo, znotraj določenih frekvenčnih območij. Oprema kategorije I, ki spada pod tA standard, mora pridobiti certifikat prek tehničnega potrdila sprejemanja (TAC) s strani Certification and Engineering Bureau (CEB) iz kanadskega ministrstva za inovacije, znanost in ekonomski razvoj ali certifikata izdanega s strani priznane certifikacijske organizacije (CB).
 
Zahteve po certificiranju so izvzete za opremo, ki jo pokriva ta standard, v skladu z s pravilnikom za radio komunikacijo. Skladnost z RSS, splošnimi zahtevami za skladnost radijskih naprav, je ključna za naprave, ki delujejo v teh frekvenčnih pasovih.
 
Tehnične zahteve za radijske oddajnike so podrobno opisane v specifikaciji. Metoda merjenja, vrste modulacije (zahtevana digitalna modulacija), frekvenčna stabilnost in omejitve izhodne moči oddajnika za SRD in fiksno opremo za točkovno povezavo so opredeljene. Prav tako so določene neželene emisije oddajnika, ki določajo omejitve moči za oddaje izven delovnih frekvenčnih pasov.
 
Poleg tega dokument obravnava zahteve za uporabniški priročnik in označevanje. Uporabniški priročnik mora upoštevati zahteve RSS, vključno z določenimi izjavami za vso opremo in dodatnimi opozorili za zunanjo opremo. Zahtevano je tudi označevanje, poleg specifikacij RSS-Gen, z določenim besedilom za notranjo opremo SRD.
 
Na splošno ta RSS deluje kot celovit vodnik za certificiranje, delovanje in skladnost brezlicenčnih radijskih naprav, ki delujejo v določenih GHz frekvenčnih pasovih.
 
Do 5. aprila so na vložena pravila možni komentarji s strani ključnih deležnikov.
 
Dostop do dokumenta in komentarji slovenskih podjetij, ki delujejo na tem področju v Kanadi so možni na spletni strani: www.rabc-cccr.ca.
 

Ostale relevantne povezave, vezane na certificiranje radio naprav:

 
 

Pripravil: Simon Pribac
 


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini