Postopki in merila za oddajo in odobritev vlog za izvoz medicinskih očal, večplastnih mask in kompletov z reagenti

sreda, 05. avgust 2020

Postopek za medicinska očala

Izvozna kvota za medicinska očala je določena na 2 milijona mesečno. Izvoz bo dovoljen za mesec avgust in september. Upoštevane bodo spletne prijave, vložene od 5. do 8. avgusta 2020. Izvozno dovoljenje bo veljavno 3 mesece. Tako proizvajalci kot izvozniki se lahko prijavijo prek spleta. Prednost bodo imeli proizvajalci medicinskih očal.
Več informacij (pdf).
 
Postopki za 2-3 plastne maske

 
Izvozna kvota za 2-3 plastne kirurške maske je določena na 40 milijonov mesečno. Izvoz bo dovoljen z mesecem avgustom. Upoštevane bodo spletne prijave, vložene od 5. do 8. avgusta 2020. Izvozno dovoljenje bo veljavno 3 mesece. Prednost bodo imeli proizvajalci.
Več infomacij (pdf).
 
Postopek za komplete z reagenti
 
Glede diagnostičnih kompletov je bila določena naslednja izvozna kvota:
 
VTM kompleti 23,8 milijona
RNA ekstrakcijski kompleti 14,9 milijona
RT-PCR kompleti - enocevna 3,4 milijona
RT-PCR kompleti - dvojna cev 4 milijone
RT-PCR kompleti - trojna cev 4 milijone
 
Izvozna kvota velja za avgust. Izvozniki (samo proizvajalci) se lahko prijavijo prek spleta. Ostale podrobnosti so navedene v prilogi (pdf).
 
Indija je omogočila izvoz navedenih izdelkov na mesečni ravni.  Glede na postopkovne zahteve za pridobitev izvoznega dovoljenja ni jasno, ali bodo proizvajalci lahko izpolnili merila v roku, ki ga za vložitev zahtevkov določi DGFT. V preteklosti je bilo za vse vloge ugotovljeno, da niso upravičene do dodelitve izvozne kvote za izvoz OZO Medical Coveralls za COVID-19.Pripravila:
Mateja Vodeb Ghosh
Pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo Republike Slovenije, New Delhi
E: Mateja.Vodeb@gov.si


Več informacij o poslovanju v Indiji.