Potovanje na Balkanu samo z osebnimi dokumenti - regionalni sporazum, ki velja od januarja 2022

ponedeljek, 15. februar 2021

Prebivalci Zahodnega Balkana bodo od 1. januarja prihodnje leto lahko potovali z osebno izkaznico in v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Albaniji, Črni gori in Severni Makedoniji ostali do tri mesece.

To predvideva regionalni sporazum o svobodi gibanja in prebivanja državljanov, pred katerim je sledila vrsta srečanj in pobud na temo regionalnega povezovanja. Doslej je to idejo večinoma zagovarjala Srbija prek "Mini Schengna", podprle pa so jo tudi druge države.
Sporazum navaja, da bodo države podpisnice poenostavile upravne postopke za vstop, prestop in kratkotrajno bivanje državljanov z osebno izkaznico.

Vse, kar bo želel vsak, ki želi potovati v te države, je veljavna osebna izkaznica z veljavnostjo najmanj treh mesecev, pod pogojem, da ni prepovedi vstopa in prebivanja ter da ne predstavlja nevarnosti za varnost in zdravje.

Države si izmenjajo kopije biometričnih osebnih izkaznic najpozneje en mesec pred začetkom veljavnosti tega sporazuma. Ob vstopu in prečkanju ozemlja ene od pogodbenic bo veljaven biometrični osebni dokument obvezno prebran v elektronski obliki, prav tako pa bodo zabeleženi podatki o opravljeni mejni kontroli za vse državljane drugih pogodbenic, piše v dokumentu.

V primeru spremembe, ukinitve ali uvedbe novih vrst biometričnih osebnih izkaznic se bodo države o tem medsebojno obveščale in si izmenjevale podatke o biometričnih osebnih dokumentih, ki so bili elektronsko razglašeni za neveljavne.

Dogovor predvideva tudi ustanovitev komisije, ki bo imela nalogo organizirati, usklajevati in spremljati dejavnosti, povezane z njegovim izvajanjem. Sestane se vsaj enkrat na leto in vsakih šest mesecev poroča o uporabi sporazuma.

Vir: Ekapija

Pripravila:
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs