Povabilo k udeležbi v gospodarski delegaciji in na B2B srečanjih na Kitajskem, Čengdu, 21. do 23. oktober 2013

petek, 26. julij 2013

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije od 21. in 23. oktobra 2013 organiziramo izhodno gospodarsko delegacijo na Kitajsko (Čengdu), v okviru katere se bodo podjetja udeležila poslovnega dogodka »EU-China Business&Technology Cooperation Fair VIII« in sestankov B2B.
 

»EU-China Business&Technology Cooperation Fair VIII« je eden od najpomembnejših mednarodnih poslovnih dogodkov na JZ Kitajske, ki je letos namenjen zlasti naslednjim področjem (profili kitajskih podjetij po posameznih področij, ki bodo sodelovala na sestankih B2B, so objavljeni v spodaj navedenih prilogah):

 • okoljevarstvo,
 • novi energetski viri
 • moderno kmetijstvo,
 • biofarmacija,
 • letalstvo in
 • informacijska tehnologija.

Podjetja bodo imela v okviru »EU-China Business&Technology Cooperation Fair VIII« vnaprej načrtovane sestanke B2B, ki bodo potekala tudi na temo izvozno/uvoznih poslov in prenosa tehnologije. Na dogodku bodo prisotna zlasti podjetja iz Kitajske in EU. Izdan bo poslovni katalog vseh udeleženih podjetij. Glede na dosedanjo prakso so imela podjetja organiziranih približno 10 ali več sestankov B2B.

Okvirni program udeležbe EU-China Business&Technology Cooperation Fair VIII:
 

21. oktober 2013

10:00 - 17:30 Registracija udeležencev
18:30 – 20:00 Spoznavno mreženje tujih in kitajskih udeležencev
 
22. oktober 2013

09:30-10:00 Slovesno odprtje dogodka
10:20-12:00 Konferenca EU-China Innovation Co-operation
12:30-14:00 Delovno kosilo
14:30-17:30 Tematska srečanja
 1. EU-China Cluster Event
 2. China-Europe Business Cooperation Round Table
 3. EU-China General Aviation Seminar
 4. EU-China Modern Agriculture Seminar
 5. International Technology Transfer Workshop
23. oktober 2013

09:30-17:00 B2B srečanja
12:00-13:30 Delovno kosilo
13:30-15:00 Obiski lokalnih podjetij in EU Project Innovation Centre
Chengdu
 


V sklopu tridnevnega dogodka bo organiziran tudi ogled EU Project Innovation Centre v Čengduju ter druga srečanja namenjena neformalnemu mreženju podjetij.

Stroške udeležbe v poslovni delegaciji (prevozi in hotelske namestitve) krijejo udeleženci sami. V kolikor želite, da kot organizatorji delegacije poskrbimo za omenjene storitve oz. želite potovati skupaj s člani gospodarske delegacije, prosimo, da nam to sporočite.

Vabimo zainteresirana slovenska podjetja, da se udeležite gospodarske delegacije na Kitajsko, in izkoristite priložnost za srečanje s potencialnimi partnerji, izmenjavo informacij in navezavo novih poslovnih stikov.
 

Prosimo vas, da udeležbo v delegaciji potrdite z izpolnjenim prijavnim obrazcem (v priponki), ki ga pošljite najkasneje do 30. septembra 2013 po elektronski pošti na naslov natasa.turk@gzs.si ali po faksu na številko 01/58 98 100. Kotizacije ni!
 

Dodatne informacije posreduje Nataša Turk, tel. 01/5898 152, e-pošta: natasa.turk@gzs.si.

Na spletni strani http://www.b2match.eu/eu-china-cooperation-fair/pages/home je začela delovati aplikacija za B2B sestanke. V aplikaciji so vnešeni profili tako kitajskih, kot evropskih podjetij, ki so do sedaj prijavila udeležbo na srečanju, vendar se seznam sproti dopolnjuje z novimi prijavami.

Profili kitajskih podjetij po posameznih področjih, ki bodo sodelovala na B2B sestankih.
Profili kmetijski sektor.
Profili letalstvo.
Profili biofarmacija.
Profili okoljevarstvo.
Profili informacijska tehnologija.
Profili proizvodnja.
Profili novi energetski viri.
Profili ostali sektorji.