Povabilo k udeležbi v gospodarski delegaciji v Italijo, Forum agenti Mediterraneo, Neapelj, 14. in 15. marec 2014

ponedeljek, 10. februar 2014

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Veleposlaništvom RS v Rimu vabimo vsa slovenska podjetja, iz različnih panog (ne glede na vrsto izdelkov in storitev), in podjetja, ki so zainteresirana za vstop na italijanski trg ali sodelovanje z italijanskimi in drugimi evropskimi partnerji, da se udeležijo mednarodne borze agentov in zastopnikov Forum agenti Mediterraneo, v Neaplju.

 

Dvodnevni dogodek Forum Agenti Mediterraneo (14. in 15. marec 2014) je poslovni dogodek namenjen vzpostavljanju neposrednih kontaktov med tujimi ponudniki izdelkov in storitev, ki iščejo zastopnike in agente za vstop na Italijanski trg, ter želijo vstopiti ali širiti svojo dejavnost v Italiji. Lani so se slovenska podjetja že zelo uspešno predstavila v okviru dveh podobnih dogodkov Forum agenti, v Rimu in v Milanu.

 

Sam dogodek in srečanja z italijanskimi agenti in zastopniki bodo potekala v okviru slovenskega razstavnega prostora, kjer bo imelo vsako prijavljeno podjetje svoj prostor za individualne sestanke ter razstavljanje manjših izdelkov in predstavitvenih materialov.

 

V primeru zadostnega števila prijavljenih slovenskih udeležencev SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije v okviru Foruma agenti Mediterraneo zagotavljajo najem nacionalne stojnice v višini 50%, medtem ko preostalo polovico stroškov najema  razstavnega prostora sorazmerno krijejo podjetja sama. Na osnovi potrjene prijave bo moralo vsako prijavljeno podjetje poravnati sorazmerni strošek razstavnega prostora, ki bo obračunan glede na število vseh prijavljenih podjetij.

 

Ostale stroške udeležbe v poslovni delegaciji (prevozi in hotelske namestitve in drugi dodatni stroški) krijejo udeleženci sami. V kolikor želite, da kot organizatorji delegacije poskrbimo za hotelsko namestitev in prevoz ter želite potovati skupaj s člani gospodarske delegacije,  prosimo, da nas  kontaktirate.

 

Podjetja, ki so zainteresirana za udeležbo na Forumu agenti Mediterraneo, prosimo, da svoj preliminarni interes sporočijo g. Marku Jare, tel. 01 5898 158, e-pošta: marko.jare@gzs.si.

 

Obveščamo vas tudi, da bo za vsa zainteresirana podjetja, ki jih zanima udeležba na Forumu agenti, organizirane predstavitve v Novi Gorici in v Kopru, na katerih bodo organizatorji podrobno predstavili možnosti in pogoje za sodelovanje, predstavljene pa bodo tudi izkušnje nekaterih podjetij iz preteklih dogodkov.

Predstavitve bodo potekale:

  • 12. februarja ob  13.00  uri  na Gospodarski zbornici Slovenije – Območni zbornici za severno Primorsko v Novi Gorici
  • 13. februarja ob 13.00 uri na Primorski gospodarski zbornici v Kopru

Vašo udeležbo na predstavitvah v Novi Gorici ali v Kopru  prosimo potrdite g. Marku Jare, tel. 01 5898 158, e- pošta: marko.jare@gzs.si.

 

Podrobnosti o dogodku Forum Agenti Mediterraneo se nahajajo na internet strani http://www.forumagenti.it/it/Forum-Agenti-Mediterraneo.