Povečanje BDP za 3 % v tretjem četrtletju 2021 v Franciji - vrnitev na raven pred krizo

torek, 02. november 2021
 
Po ocenah Insee (Nacionalnega statističnega urada) se je BDP v Franciji v tretjem četrtletju leta 2021 povečal za 3 % (+1,3 %  v predhodnem četrtletju) in se tako vrnil skoraj na raven pred krizo (-0,1 % glede na zadnje četrtletje 2019).

Končno domače povpraševanje (brez zalog) je pozitivno prispevalo k rasti BDP (+3,3 točke), zlasti izdatki za potrošnjo gospodinjstev so se močno povečali (+5 %; v prejšnjem četrtletju +1,3 %) in so v tem četrtletju prispevali +2,5 točke k rasti BDP.  Bruto investicije so skoraj stabilne (-0,1 % , v prejšnjem četrtletju +2,5 %).

Izvoz se je v tretjem četrtletju povečal za 2,3 % (v prejšnjem četrtletju +1,2 %), uvoz je stabilen (0,1 %, v prejšnjem četrtletju +1,7 %). Zunanja trgovina ostaja precej nižja v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2019, vendar je njen prispevek k rasti BDP v tem četrtletju pozitiven: +0,6 točke. Prispevek zalog k razvoju BDP je  v tem četrtletju negativen (–0,9 točke).

Celotna proizvodnja (blago in storitve) se je povečala za 2,6 % v tretjem četrtletju (+1,6 % v prejšnjem četrtletju). Rast je v veliki meri posledica proizvodnje tržnih storitev (+ 4,7 %), zlasti v panogah hoteli in restavracije (+43 %) ter transport in skladiščenje (+8,6 %). Okrevala je tudi proizvodnja netržnih storitev. Nasprotno pa se je zmanjšala proizvodnja predelovalnih panog (–0,6 %), prav tako proizvodnja v gradbeništvu (–1,0 %). 

Celotna proizvodnja v tretjem četrtletju je prišla skoraj na nivo pred krizo (-0,2 % glede na zadnje četrtletje 2019), zlasti na račun storitev. Proizvodnja blaga ostaja pod ravnijo pred krizo (–4,2 % glede na zadnje četrtletje 2019), predvsem v predelovalnih panogah  in tudi gradbeništvu. 

Več informacij na: www.insee.fr

Podatki kažejo na še hitrejše okrevanje francoskega gospodarstva  od pričakovanega. Zadnje vladne napovedi so  bile 6,25 % rast BDP letos, po sedanjih podatkih Insee naj bi rast BDP na letni ravni znašala 6,6 %. 

Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si