Predstavitev zakonodaje o obveznostih tujih podjetij, ki poslujejo s Švico

petek, 01. julij 2022


Sektor za davek na dodano vrednost - DDV v Zveznem davčnem uradu na Švicarskem Ministrstvu za finance je 1. junija 2022 v Bernu organiziral okroglo mizo na temo "DDV v Švici za tuja podjetja". Na dogodku so predstavili obstoječo zakonodajo glede obveznosti tujih podjetij v EU, ki poslujejo s Švico ter načrtovane delne spremembe zakonodaje o DDV, med drugim tudi temi obvezne registracije za DDV za tuja podjetja ter imenovanja davčnega predstavnika za DDV, ko so izpolnjeni pogoji za to. 
 

Davčna obveznost pri dobavi blaga švicarskemu trgu

Tuja podjetja so davčni zavezanci v Švici in imajo davčne obveznosti iz naslova DDV (Foreign Businesses VAT Liability), če dobavljajo blago (supply of goods) strankam na švicarskemu ozemlju ter imajo svetovni prihodek/promet v višini 100.000 CHF ali več. 

Registracija je predvsem mišljena za blago, na katerem je bilo opravljeno delo (npr. montaža, trajno vgrajen izdelek kot je npr. vgradna omara ali vgrajena kuhinja). V tem primeru se mora podjetje ustrezno registrirati za švicarski DDV in imeti t. i. davčnega predstavnika/zastopnika (tax representative) in tudi plačati ustrezen depozit. 
 

Dobava blaga (supply of goods) je definirana v čl. 3/d  švicarskega Zakona o DDV: 

 • prenos pooblastila za komercialno razpolaganje z blagom v lastnem imenu,
 • dostava blaga, na katerem je bilo opravljeno delo, tudi če blago z delom ni spremenjeno,
 • nudenje blaga za uporabo ali izkoriščanje (npr. najem ali lizing).

Za razliko od zakonodaje EU o DDV švicarska zakonodaja o DDV opredeljuje najem predmeta, opravljanje popravil, drugih del na predmetih in njihovo namestitev kot dobavo blaga in ne kot opravljanje storitev. To vpliva na kraj dobave in domačo oz. švicarsko obveznost plačila DDV. 
 

Tako dobava blaga vključuje: 

 • gradbena in zidarska dela, urejanje zunanjih površin,
 • mizarska in tesarska dela, polaganje ploščic, barvanje,
 • vgradnjo oken, kuhinj, vgradnih omar, električne napeljave,
 • rušenje, čiščenje, vzdrževanje in popravila nepremičnin,
 • montažo razstavnih stojnic,
 • čiščenje premičnih predmetov (npr. strojev),
 • namestitev, zagon, preskušanje, regulacijo, vzdrževanje ali popravilo predmetov,
 • namestitev programske opreme na lokaciji stranke.

Iz tega sledi, da je podjetje, ki dobavlja zgoraj omenjeno blago na švicarskem ozemlju, zavezanec DDV v Švici.
 

Kraj dobave blaga, ki je opredeljen v členu 7/1/a Zakona o DDV, je:

 • kjer se blago nahaja v trenutku prenosa pravice poslovnega razpolaganja z njim, v trenutku njegove dobave ali v trenutku, ko je dano na razpolago za uporabo ali izkoriščanje,
 • če je predmet na novo izdelan ali predelan pred prenosom na kupca, se šteje, da je predmet dobavljen šele po prenosu na kupca, tj. po zaključku dela.
 

Kraj dobave:

 • izdelek, ki se prevaža ali odpošilja na švicarsko ozemlje in sestavlja na švicarskem ozemlju (npr. kos pohištva): kraj dobave je še vedno kraj, kjer se prevoz ali odpošiljanje začne;
 • izdelek, ki se pripelje ali odpošlje na švicarsko ozemlje in je trajno vgrajen (npr. vgradna omara ali vgrajena kuhinja): kraj dobave je Švica

Švica namerava v prihodnosti spremeniti Zakon v o DDV in ukiniti obveznost instituta davčnega zastopnika v Švici ter ga nadomestiti z ustrezno digitalno rešitvijo.  

Švicarska davčna zakonodaja je kompleksna, zato se slovenskim podjetjem svetuje, da se o svojih obveznostih predhodno pozanimajo pri pristojnih švicarskih organih.
 

Predstavitev s podrobnejšimi informacijami o DDV za tuja podjetja v Švici (pdf)

 

Več informacij: Pripravila:
Tjaša Deleja Balja
Veleposlaništvo Republike Slovenije Bern
E: tjasa.deleja@gov.si

 

Preberite tudi:

Obdavčevanje podjetij