Pregled ruskega trga - 16. junij 2022

sreda, 22. junij 2022

Odprava obvezne prodaje deviznih prihodkov za izvoznike

Predsednik Putin je 9. junija 2022 odpravil zahtevo, da morajo ruski izvozniki prodati 50 % deviznih prihodkov. Zdaj bodo morala podjetja prodati devize v višini, ki jo bo določila vladna komisija za tuje naložbe, pogoje prodaje pa bo določila ruska centralna banka, izhaja iz objavljenega predsedniškega odloka.

Od 28. februarja 2022 so bili izvozniki dolžni prodati 80 % deviznih prihodkov po vseh zunanjetrgovinskih sporazumih v treh delovnih dneh od datuma prejema. Zahteva je med drugim veljala za prihodke, knjižene od 1. januarja 2022 dalje. Obvezna prodaja je bila uvedena, potem ko je centralna banka zaradi zamrznitve dela svojih zlatih in deviznih rezerv izgubila možnost posredovanja na deviznem trgu.

Sredi aprila 2022 je ruska centralna banka ublažila nadzor nad deviznim poslovanjem za neenergetski sektor, pri čemer je obdobje za obvezno prodajo tuje valute podaljšala s treh na šestdeset delovnih dni. Od 24. maja 2022 se je delež prodaje za vse izvoznike zmanjšal na 50 %.

Ministrstvo za finance je to odločitev pojasnilo s stabilizacijo tečaja rublja in zadostno stopnjo likvidnosti tujih valut na domačem trgu.
 

Izzivi na področju javno-zasebnega partnerstva

Javno-zasebno partnerstvo je mehanizem za privabljanje zasebnih vlagateljev za reševanje družbeno pomembnih vprašanj pod obojestransko ugodnimi pogoji. Praviloma se ureditve javno-zasebnega partnerstva uporabljajo za izvajanje dolgoročnih projektov, namenjenih vzpostavitvi in upravljanju objektov javne infrastrukture.
 

Projekti, ki bodo komercialno zaključeni v letih 2020-2021

 • Na trgu številčno prevladujejo projekti s področja komunalnih storitev, medtem ko je prometni sektor vodilni po številu zbranih finančnih sredstev.
 • Več kot polovico vseh naložb predstavlja promet.

Leta 2021 sta imela sektorja skoraj enak delež naložb: komunalne storitve 45 %, promet pa 47 %.

Trenutni položaj  

Sankcije, uvedene po 24. februarju 2022, so vplivale na gospodarsko stanje udeležencev na trgu javno-zasebnih partnerstev in na naložbeno dejavnost, kar je povzročilo:
 • zvišanje ključne obrestne mere (ovira zbiranje dolga)
 • naraščajoče cene gradbenih materialov (ovirajo določitev končnih stroškov)
 • potrebna zamenjava tehnologije (omejen uvoz tuje opreme in sestavnih delov)
 • težave pri izvajanju projekta zaradi sankcij (valutna plačila, nestanovitnost rublja, tečajne razlike)
 • zapleteno dolgoročno načrtovanje za strukturiranje in izvajanje projekta.

Vladna podpora

Ruska vlada sprejema ukrepe za podporo tistim, ki so jih uvedene sankcije in njihove posledice najbolj prizadele.

Ključni podporni ukrepi:
 • subvencionirane obrestne mere za posojila, ki jih vzamejo imetniki koncesij/zasebni partnerji;
 • razširjena uporaba infrastrukturnih obveznic;
 • subvencije za ruske regije;
 • dodatni podporni ukrepi za gradbeno industrijo;
 • možnost spremembe sklenjenih koncesijskih pogodb zaradi povečanja stroškov gradnje po poenostavljenem postopku;
 • regije lahko sklenejo koncesijske pogodbe brez razpisov (za določene projekte).
 

Več novic z Rusije - 16. junij 2022 (pdf v angleškem jeziku)Prispevek je povzet po ruskih virih in predstavlja ruski komentar sprejetih ukrepov.
 

Preberite še:
Povzetek objav: Pregled ruskega trga