Prevlada Kitajske v dobavni verigi solarne opreme

četrtek, 17. november 2022
 

Hitra rast globalne zmogljivosti sončne energije 

Kljub pandemiji Covid-19, se je globalna zmogljivost sončne energije v letih 2020 in 2021 povečala, in sicer za 126 GW v letu 2020, oziroma za 132 GW v letu 2021. Za primerjavo, v letu 2019 je znašala 585 GW.
 
Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo ta močan zagon rasti nadaljeval in na nekaterih trgih tudi pospešil, kot odgovor na pomisleke glede energetske varnosti. To bo povzročilo, da bo instalirana zmogljivost do leta 2031 dosegla nekaj več kot 2.200 GW, kar je več kot dvakrat več kot 843 GW konec leta 2021. 
 
Napovedana 11 % povprečna letna rast bo močno podprta z vladnimi prizadevanji za spodbujanje obnovljivih virov energije, znižanjem stroškov solarnih naprav ter prizadevanjem za diverzifikacijo iz fosilnih goriv.
 

Globalna sončna zmogljivost bo od konca leta 2021 do leta 2031 narasla za več kot 1.380 GW 

Rast globalne neto sončne zmogljivosti  (v GW, ter v %)

 

 
 
e – ocena Fitch Solutions
f – napoved Fitch Solutions


Vir: Fitch Solutions
 

Prevlada Kitajske v dobavni verigi proizvodnje solarne opreme 

Kitajska trenutno prevladuje v dobavni verigi proizvodnje solarne opreme, od proizvodnje polisilicija do sestavljanja solarnih modulov, saj izkorišča svoje ogromne proizvodne zmogljivosti za zniževanje cen in povečanje tržnega deleža. 
 
Po podatkih Mednarodne agencije za energijo, so kitajski proizvajalci leta 2021 ustvarili več kot 70 % vseh solarnih modulov, celic, rezin in polisilicija. 
 
Na Kitajskem delujejo največji svetovni proizvajalci opreme za sončno energijo, kot so Trina Solar, Jinko Solar, LONGi Solar in JA Solar Holdings. 
 

 
Združenje kitajske foto-voltaične industrije (CPIA) ocenjuje, da znaša kitajska letna proizvodna zmogljivost sončnih celic 198 GW, solarnih modulov pa 182 GW. 
 
Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo pričakuje, da bo trenutna proizvodnja v letu 2022 presegla te vrednosti, saj je trg samo v prvi polovici leta 2022 proizvedel približno 136 GW sončnih celic in 124 GW solarnih modulov. 
 
Vpletenost Kitajske v dobavno verigo solarne proizvodnje je daljnosežna tudi v sektorju proizvodnje polisilicija. Polisilicij je osrednja komponenta v proizvodnji sončnih celic in modulov, ki omogoča učinkovito pretvorbo svetlobe v električno energijo. Kitajska podjetja Tongwei, GCL, Daqo New Energy in Xinte Energy Co. se uvrščajo med 4 največje proizvajalce polisilicija na svetu. To dodatno kaže na prevlado vpliva in vpletenosti Kitajske v dobavno verigo solarne opreme. 
 

Več velikih trgov spodbuja razvoj domače solarne opreme 

Več velikih trgov, vključno z Indijo, EU in ZDA, izvaja politike in strategije za spodbujanje razvoja domače proizvodnje solarne opreme, da bi bili manj izpostavljeni težavam mednarodne dobavne verige. 
 
Glede na obsežni mednarodni vpliv Kitajske pri dobavi solarne opreme, si glavni trgi in regije z načrti za razvoj solarnega sektorja, prizadevajo za agresivno širitev svojih domačih zmogljivosti za proizvodnjo solarne opreme. K temu je pripomogla tudi rusko-ukrajinska kriza, ki je trge, predvsem v Evropi, spodbudila k pospešenemu razvoju obnovljivih virov. 
 
To predstavlja priložnosti za trge, da povečajo domačo proizvodnjo solarne opreme, ter izkoristijo vse večje povpraševanje po projektih sončne energije.  
 

Prizadevanja Indije za razvoj domače solarne opreme 

Indija je sprejela protekcionistične politike za podporo rasti sončne proizvodnje. 
 
Ena izmed teh politik, uvedena 1. aprila 2022, so 25 % carinske dajatve na uvožene sončne celice in 40 % carinske dajatve na solarne module. 
 
Druga politika omejuje uporabo uvožene solarne opreme. Ta omejitev dovoljuje le uporabo domače sončne opreme za vladne projekte in je po šestmesečnem odlogu začela veljati oktobra 2022.
 
Poleg teh omejitev je indijska vlada februarja 2022 v svojem proračunu za obdobje 2022–2023 uvedla tudi spodbudo, povezano s proizvodnjo v višini 195 mlrd INR (2,6 mlrd USD) za proizvodnjo sončne energije.
 
Čeprav bodo restriktivne politike dolgoročno omejile močnejšo rast sončnega sektorja, bodo hkrati povečale obete za udeležbo zasebnega sektorja v indijskem sektorju proizvodnje solarne opreme. Indijska konglomerata Adani Group in Reliance Industries bosta vodilna v tem sektorju, saj bosta od mednarodnih podjetij pridobila strokovno znanje o solarni proizvodnji. 
 

EU je močno odvisna od kitajske proizvodnje solarne opreme 

EU pospešuje prizadevanja za energetsko diverzifikacijo in dekarbonizacijo s širitvijo svojih ciljev glede obnovljive energije.
Analitiki Fitch Solutions ocenjujejo, da bodo ti cilji težko izpolnjeni do leta 2030, saj letne potrebe po solarni opremi v skladu z novimi cilji EU, presegajo njeno proizvodno. Posledično bo to pustilo velik prostor za dodatni uvoz solarne opreme.
 
Spodbujevalne sheme in zaščitni ukrepi bodo evropski proizvodnji omogočili večjo tržno pariteto solarne opreme, proizvedene v EU, ki trenutno zaostaja za mednarodnimi trgi, predvsem za Kitajsko. 
 
Po navedbah SolarPower Europe, znašajo letne proizvodne zmogljivosti sončnih celic v EU 0,8 GW, letne proizvodne zmogljivosti solarnih modulov pa 8,1 GW, kar je malo v primerjavi s Kitajsko.
 
EU je močno odvisna od kitajske proizvodnje solarne opreme. Evropska komisija ocenjuje, da je bilo v EU leta 2020, 75 % sončnih kolektorjev kupljenih na Kitajskem.
 
EU si prizadeva, za razširitev svoje dobavne verige za sončno energijo in do leta 21025 povečati proizvodnjo solarne opreme na 20,0 GW.  
 

Tveganja za rast proizvodnje solarne opreme v ZDA  

ZDA so leta 2018 uvedle carine na industrijsko blago iz Kitajske, kar je povzročilo selitev proizvodnih obratov kitajske solarne opreme v jugovzhodno Azijo, predvsem v Malezijo in Vietnam. 
 
Z vzpostavitvijo proizvodnih in montažnih obratov na teh trgih lahko podjetja proizvajajo, sestavljajo in izvažajo sončne celice in module s trgov, ki niso podvrženi visokim carinam ali tarifam, ki veljajo za kitajsko blago. 
 
Poleg tega je ameriški predsednik Joe Biden junija 2022 za 2 leti odpravil carine na solarne dele, proizvedene v Kambodži, Maleziji, na Tajskem in v Vietnamu, da bi podprl rastočo ameriško solarno industrijo. To kitajskim proizvajalcem solarne opreme nakazuje priložnosti, ki se pojavijo pri postavitvi objektov v jugovzhodni Aziji. 
 

Kitajski proizvajalci solarne opreme bodo v prihodnjih 10 letih ohranili prevlado na globalnem trgu 

Kitajska bo v prihodnjih 10 letih še naprej ostala prevladujoča proizvajalka solarne opreme, saj bodo ZDA, Indija in drugi trgi imeli precejšnje izzive pri razvoju samostojne in zadostne proizvodne dobavne verige za solarno opremo.
 
Kitajski proizvajalci solarne opreme bodo v prihodnjih 10 letih izkoristili svoje tehnično znanje in dobro razvito proizvodno verigo.
 
 
Viri: Factiva, Emerging Markets Monitor, Fitch Solutions 

 
Preberite še: 

 
Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav 
 
Globalni trendi na področju zelene tehnologije

Napovedana rast povpraševanja po kitajskih sončnih paneleih
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: