Pribor (fitingi) za varjenje cevi – začetek pregleda zaradi izteka proti-dampinških dajatev na uvoz iz Kitajske in Tajvana

petek, 28. januar 2022
V Uradnem listu EU C 40 z dne 26.1.2022 je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega pribora (fitingov) za varjenje cevi iz nerjavnega jekla, dokončanega ali nedokončanega, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana.

Izdelek, ki se pregleduje, je pribor (fitingi) za varjenje cevi iz različnih vrst avstenitnega nerjavnega jekla, ki ustreza tipom AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 in 321H ter njihovim ekvivalentom v drugih normativih, z največjim zunanjim premerom do vključno 406,4 mm in debelino stene 16 mm ali manj, s povprečno hrapavostjo (Ra) notranje površine izdelka najmanj 0,8 mikrometra, brez prirobnice, dokončan ali nedokončan, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK) in Tajvana, ki se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 7307 23 10 in ex 7307 23 90 (oznake TARIC 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v pregledu, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku pregleda zaradi izteka ukrepov.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede podaljšanja veljavnosti proti-dampinških dajatev.