Prilagoditev zaščitnih ukrepov EU za nekatere izdelke iz jekla po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije

petek, 11. december 2020

V Uradnem listu EU L 416 z dne 11.12.2020 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2037 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla.
 
Izvedbena uredba predvideva prilagoditev tarifnih kvot v okviru zaščitnih ukrepov EU na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU.
 
Ker Združeno kraljestvo po izstopu iz EU ne bo več del carinskega območja EU, se bo spremenilo ozemeljsko področje uporabe zaščitnih ukrepov EU. V obdobju veljavnosti zaščitnih ukrepov od 1.1.2021 do 30.6.2021 se bo torej Združeno kraljestvo obravnavalo kot tretja država.
 
Izvedbena uredba predvideva spremembo višin tarifnih kvot in seznama držav v razvoju, za katere zaščitni ukrepi ne veljajo. Za Združeno kraljestvo so določene individualne tarifne kvote za kategorije izdelkov iz jekla, kjer Združeno kraljestvo dosega 5% delež v uvozu ali več. Kjer pa je delež uvoza nižji, pa se pri uvozu iz Združenega kraljestva koristi skupna tarifna kvota za druge države.


Več informacij o brexitu