Prilagoditev zaščitnih ukrepov EU za nekatere izdelke iz jekla po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije

ponedeljek, 02. november 2020
V Uradnem listu EU C 361 z dne 27.10.2020 je bilo objavljeno obvestilo o prilagoditvi ravni tarifnih kvot v okviru zaščitnih ukrepov za nekatere jeklene izdelke po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije 1. januarja 2021
  
Od 2. februarja 2019 so v veljavi dokončni zaščitni ukrepi na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2019/159 s spremembami. Zadnja sprememba na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/894 velja od 1. julija 2020 dalje.
 
V skladu s Sporazumom o izstopu med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom od 1. januarja 2021 Združeno kraljestvo ne bo več del carinskega območja EU. Zato bi bilo treba ustrezno prilagoditi zaščitne ukrepe EU, ki naj bi veljali tudi na uvoz iz Združenega kraljestva.

V obvestilu Evropska komisija obvešča zainteresirane strani o preračunanih količinah tarifnih kvot za posamezno kategorijo izdelka in državo porekla, ki jih namerava dati na voljo od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021.
 
Komisija zainteresirane strani poziva, naj predložijo pripombe v roku 5-ih delovnih dni od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu EU.  Zainteresirane strani morajo stališča posredovati v skladu s predlogo, ki je vsebovana v Prilogi V obvestila. Obseg pripomb je omejen na metodologijo, ki naj bi se uporabila za prilagoditev zaščitnih ukrepov.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede zaščitnih ukrepov EU.