Primerjava davčnih implikacij – izpostava vs. podružnica

torek, 26. oktober 2021
 
Ob širitvi poslovanja vašega podjetja na kanadski trg se boste odločali med dvemi tipi vstopa podjetja: izpostavo ali hčerinsko družbo. Vsak tip ima svoje prednosti in slabosti, izbira pa je odvisna od potreb in načrtov investitorja, oz. podjetja, ki vstopa na trg.

V tokratnem članku predstavljamo primerjavo davčnih implikacij za eno in drugo opcijo:
 
IZPOSTAVA MATIČNEGA PODJETJA V KANADI
(Branch) 
KANADSKA HČERINSKA DRUŽBA / PODRUŽNICA
(Subsidiary)
Prihodki, ki izhajajo iz dejavnosti v Kanadi, so obdavčljivi v Kanadi. Prihodki, ki izhajajo iz vseh dejavnosti po svetu, so obdavčljivi v Kanadi.
Ko preračunavate davke v matični državi, se izgube lahko poravnavajo s prihodki. Izgube se lahko prenašajo 3 leta nazaj ter 7 let naprej glede na dohodek zaslužen preko izpostave v Kanadi. Izgube praviloma niso odbite s strani matičnega podjetja. Izgube se lahko prenašajo 3 leta nazaj ter 7 let naprej glede na dohodek, zaslužen preko hčerinske družbe / podružnice v Kanadi.
Davki izpostave se praviloma plačujejo letno, na vsak prihodek, ki ni ponovno investiran v Kanado. Davčni odtegljaj se praviloma plačuje letno na vsak profit po davku, ki je razdeljen v obliki dividend delničarjem izven Kanade.
Če je izpostava obdavčena, lahko tuji pristojni organi upoštevajo olajšave na kanadski prihodek in davke, ki jih izpostava plačuje v Kanadi. Tuji pristojni organi lahko upoštevajo olajšave na davčni odtegljaj na obresti in plačila dividend. Nekatere države prav tako omogočajo dodatne olajšave na tuje davke plačane na prihodek zaslužen v Kanadi.
Licenčnina mora biti plačana v provincah, kjer je izpostava registrirana in kjer se izvaja dejavnost. Razen izven-provincialnih registracijskih dajatev ni potrebno plačati drugih korporativnih dajatev. Če podružnica posluje v provincah, kjer ni registrirana, mora v le-teh praviloma plačati stroške registracije in licenčnino.
Pravila za prijavo davkov se lahko med državama razlikujejo, kar lahko potencialno otežuje izračun davčnih odbitkov.  
Obresti, licenčnine in podobni stroški, ki so plačani ne-kanadskim rezidentom in so odbiti pri ugotavljanju dobička kanadske izpostave podjetja, so lahko podvržene davku po odbitku (razen če je drugače določeno z meddržavnim sporazumom). Odbitki obresti na terjatve, ki jih je podjetje dolžno ne-kanadskim rezidentom, so lahko omejeni.
Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po kanadskih stopnjah, da bi se lahko določilo kanadski obdavčljiv dohodek. Tuje stopnje se lahko urejajo v tuji/matični državi, kar pa lahko povzroči zaostanke ali druge težave pri zahtevi za odbitke pri kanadskih davkih. Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po kanadskih stopnjah, da bi se lahko določilo kanadski obdavčljiv dohodek.

 
Za svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi podjetja in poslovanju s Kanado se lahko obrnete na predstavnike Kanadsko slovenske gospodarske zbornice:

Sonya Rosenwirth, izvršna direktorica, e-mail: sonya@canslo.com telefon: 001 905 847 8566
Simon Pribac, predstavnik CSCC v Sloveniji, e-mail: simon.pribac@gmail.com telefon: 064 187 110.