Pripravimo se na spremembe - Sporočilo o pripravljenosti ob koncu prehodnega obdobja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom

sreda, 09. september 2020
 

Tudi če bosta Evropska unija in Združeno kraljestvo do konca leta 2020 sklenila zelo ambiciozno partnerstvo, ki zajema vsa področja, o katerih sta se dogovorila v politični izjavi, bo izstop Združenega kraljestva iz pravnega reda EU, notranjega trga in carinske unije ob koncu prehodnega obdobja neizogibno ustvaril ovire za trgovino in čezmejne izmenjave, ki jih danes ni.

Ne glede na izid pogajanj bodo javne uprave, podjetja in državljani 1. januarja 2021 občutili številne in daljnosežne posledice. Te spremembe so neizogibne in nanje se je potrebno pripraviti.

Evropska komisija je čez poletje ažurirala obvestila o pripravljenosti za podjetja, državljane in druge deležnike. Objavila je Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom "Pripravimo se na spremembe - Sporočilo o pripravljenosti ob koncu prehodnega obdobja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom".

Oblikovala je tudi t.i. "Kontrolni seznam pripravljenosti na Brexit za podjetja, ki poslujejo z Združenim kraljestvom", kot strnjeno informacijo o predvidenih spremembah v poslovanju z Združenim kraljestvom po 1.1.2021.

Dokumetni so objavljeni na spletni strani Evropske komisije. Večina dokumentov je prevedena tudi v slovenski jezik.