Prispevki za nakup italijanskih agroživilskih proizvodov

četrtek, 19. november 2020

V Uradnem listu je bila objavljena uredba, ki uvaja t.z. Sklad za Gostinstvo vreden 600 milijonov evrov, ki bo namenjen sofinanciranju nakupa, s strani gostinskih obratov (restavracije, bari, kmečki turizmi, menze, catering, hoteli z restavracijo, idr.) italijanskih kmetijskih pridelkov in proizvodov.

Višina pomoči in kriteriji
  • 100 % stroška od 1.000 do 10.000 EUR (brez DDV)
  • prispevek je podvržen pravilu “de minimis”
  • upravičeni stroški so samo tisti, ki so nastali po 14. avgustu in za katere imamo ustrezna davčna dokazila
  • vključeni so proizvodi iz kmetijskih in živilskih verig, vino (vključno z ZOP in ZGO), ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva ter neposredna prodaja s kmetij
  • nakup 3 različnih tipologij proizvodov (glej priloženi seznam); nobena tipologija ne sme presegati 50 % celotnega predstavljenega stroška

Predstavitev vloge
Vlogo bo potrebno predstaviti preko “Portala za Gostinstvo” ali pri okencih koncesinarja (Italijanske Pošte), skupaj z vso potrebno in zahtevano dokumentacijo.

Predviden je predujem v višini 90 % upravičenega stroška in saldo po predstavitvi ustrezne dokumentacije, ki dokazuje plačilo naročenega blaga.

Prispevek ne prispeva k oblikovanju davčne osnove od dohodka in neto proizvodnje.

Izvedeni bodo naključni pregledi nad največ 5 % oddanih vlog.

Svetujemo vsem podjejtjem, da preverijo med nakupnimi računi, če so kateri, ki bi lahko prišli v poštev za prispevek.

Platforma je aktivna od 15. do 28. novembra, možno je torej predstaviti vlogo preko portala (izključno preko SPID) ali v poštnem uradu.

Več informacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it