Proizvodnja OVE je bila v Estoniji lani večja za 15,6 %

četrtek, 27. januar 2022

V Estoniji so v letu 2021 proizvedli 2.578 GWh ur električne energije iz obnovljivih virov, kar je 15,6 % več kot leta 2020. Obnovljivi viri energije so lani predstavljali 40,7 % celotne proizvodnje električne energije v Estoniji in pokrili 27 % celotne porabe. 
 
Količina subvencionirane obnovljive energije se je medletno zmanjšala za -5,5 % na 1.710 GWh. Subvencije za obnovljivo energijo in soproizvodnjo z visokim izkoristkom so znašale 94,5 mio EUR, prejetih pa je bilo 94,9 mio EUR pristojbin za obnovljivo energijo, iz katere se financirajo subvencije.

Biomasa, bioplin in odpadki so lani predstavljali 59 % proizvodnje obnovljive energije. Iz teh virov je bilo proizvedenih skupno 1.514 GWh električne energije, ki je bila subvencionirana v višini 44,7 mio EUR.
 
S 734 GWh je vetrna elektrika predstavljala 28 % celotne proizvodnje obnovljive energije v letu 2021. Zaradi neugodnih vetrnih razmer je proizvodnja vetrne energije na medletni ravni upadla za -11 %. Zgornja meja za subvencionirano vetrno energijo, 600 GWh na koledarsko leto, lani ni bila izpolnjena. Subvencionirano je bilo 541,6 GWh električne energije, za kar je bilo izplačanih 28,7 mio EUR subvencij.
 
Hidroenergija je lani proizvedla 24,8 GWh, leta 2020 pa 27 GWh. Za lansko proizvodnjo je bilo v tem segmentu izplačanih za 576.500 EUR subvencij.
 
V zadnjih nekaj letih je sončna energija v Estoniji beležila najhitrejšo rast. Količina proizvedene sončne energije se je lani več kot podvojila, in sicer s 122,5 GWh v letu 2020 na 305 GWh lani. Enako so se povečale tudi izplačane subvencije. V letu 2021 je bilo za električno energijo, proizvedeno iz sončne energije, izplačanih 17,4 mio EUR.
 
Konec leta 2021 je bilo v Estoniji že več kot 9.400 proizvajalcev sončne energije, katerih registrirana zmogljivost je znašala 352 MW. Število proizvajalcev se je v primerjavi s koncem leta 2020 tako rekoč potrojilo, za priključitev na omrežje pa čaka še približno 2.600 agregatov z močjo do 50 KW, kar predstavlja kapaciteto približno 450 MW.
 
Za soproizvodnjo energije z visokim izkoristkom je bilo leta 2021 izplačanih približno 3,1 mio EUR za skupno 110,6 GWh, kar je približno toliko kot leta 2020.
 
Konec lanskega leta je estonska vlada napovedala povratno dražbo za 450 GWh letne proizvodnje obnovljive energije. Višine subvencij, ki bodo izplačane na podlagi dražbe, bodo zaradi novih pravil več kot polovico nižje od trenutnih.


 
 
Viri: Factiva, Baltic News Service

Več informacij o globalnih trendih na področju zelenih tehnologij