Proizvodnja piva v EU v letu 2017

sreda, 15. avgust 2018
V letu 2017 so države EU skupno proizvedle 41 mlrd litrov alkoholnega piva, kar je za 2,5 mlrd več kot leta 2016. Proizvodnja v letu 2017 predstavlja skoraj 81 litrov na prebivalca. Poleg alkoholnega piva so v državah EU v letu 2017 proizvedli približno 900 mio litrov piva z manj kot 0,5 % alkohola ali brez vsebnosti alkohola.
 
Največji proizvajalec piva v EU je Nemčija. Od celotne proizvodnje EU je bilo v Nemčiji v letu 2017 proizvedeno vsako peto pivo, kar ustreza 20 % deležu celotne proizvodnje. Sledijo Združeno kraljestvo s 14 % deležem, Poljska z 10 %, Nizozemska z 9 %, Španija z 9 % in Belgija s 6 % deležem.
 
Proizvodnja piva se je v letu 2017 najbolj povečala na Nizozemskem in sicer kar za 48 %. Na drugem mestu je Združeno kraljestvo s 14 % rastjo, na tretjem mestu pa je Portugalska z 11 % rastjo proizvodnje. Nekatere države EU so zabeležile v letu 2017 padec proizvodnje piva. To so bile Grčija ( -9 %), Slovaška (-5 %), Bolgarija (-4 %) in Litva (-4 %).
 
Največ piva med državami EU izvozi Nizozemska. V letu 2017 je izvozila 1,9 mlrd litrov piva, kar predstavlja polovico njene proizvodnje. Belgija in Nemčija sta v letu 2017 izvozili vsaka 1,6 mlrd litrov piva, Francija 700 mio litrov, Združeno kraljestvo pa 600 mio litrov.
 
Največ piva države EU izvozijo v ZDA. Lani so ZDA iz držav EU uvozile 1,1 mlrd litrov alkoholnega piva, kar predstavlja 31 % celotnega izvoza EU zunaj trgov EU. Sledijo Kitajska s 520 mio litrov, Kanada z 210 mio litrov in Južna Koreja s 175mio litrov. Evropski potrošniki večinoma pijejo evropsko pivo, veliko pa ga tudi uvozijo, predvsem iz Mehike, od koder ga je EU v letu 2017 uvozila 221 mio litrov.
 
Vir: Content Engine LLC

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije