Projekti, ki so bili izbrani prek razpisa EIT Urbana mobilnost 2024

petek, 21. junij 2024


Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je objavil rezultate ciljnega javnega razpisa EIT Urbana mobilnost za projekte za leto 2024. Projekti obravnavajo ključne izzive, kot so pospeševanje prehoda na vodik, podpora podjetjem pri poročanju o emisijah, ki jih povzročajo zaposleni pri vožnji na delo, pomoč proizvajalcem avtobusov pri izpolnjevanju novih predpisov o splošni varnosti vozil (GSR2) in podpora partnerstvom za odprte inovacije.

Uspešni projekti so:
 

1. Hero: Vodikova nadgradnja za optimizirano in trajnostno mobilnost minibusov

Projekt HERO, ki ga vodi podjetje EVARM, je prelomna pobuda za dekarbonizacijo voznih parkov mestnih minibusov. Medtem ko je za standardne avtobuse na voljo več tehnologij z ničelnimi emisijami, se mestni minibusi soočajo s precejšnjimi omejitvami. Ta vozila potrebujejo podaljšano obratovanje do 18 ur brez možnosti polnjenja z gorivom, kar je izziv, ki ga trenutne zmogljivosti baterij ali vodikove rešitve, ki zahtevajo vsakodnevno električno polnjenje, ne morejo rešiti. Ta projekt se bo osredotočil zlasti na razvoj rešitve za naknadno opremljanje z gorivnimi celicami, ki bo obstoječa dizelska vozila spremenila v vozila z ničelnimi emisijami, ki jih poganja vodik.
 

2. Hyiptrain: potniški vlak z vodikovim motorjem z notranjim izgorevanjem

Podjetje Hyiptrain želi preoblikovati železniško industrijo z uvedbo kompleta za naknadno opremljanje dizelskih vlakov z vodikom. Cilj tega projekta je znatno zmanjšati začetne stroške uvedbe vodikovega sistema in olajšati predelavo tradicionalnih dizelskih vlakov v bolj trajnostne modele na vodikov pogon. Ta rešitev ne bo le pomagala upravljavcem vlakov na stroškovno učinkovit način doseči cilje razogljičenja, ki jih določa evropski zeleni dogovor, temveč bo tudi zmanjšala emisije NOx in PM, kar bo pozitivno vplivalo na kakovost zraka v mestnih območjih.
 

3. Travalytics: Avtomatizirano zbiranje in analiziranje potovanj zaposlenih za poročanje o trajnostnem razvoju podjetja

Travalytics želi poenostaviti trajnostno poročanje podjetij z avtomatizacijo zbiranja in analize podatkov o potovanjih zaposlenih. Rešitev bo podjetjem pomagala pri izpolnjevanju novih predpisov CSRD, ki bodo podjetjem z več kot 500 zaposlenimi od leta 2025 nalagali predložitev poročil o trajnostnem razvoju. Rešitev bo v primerjavi z obstoječimi rešitvami omogočila skladnost z zakonodajo na natančnejši in stroškovno učinkovitejši način. Zbrani podatki se lahko nato uporabijo tudi za spodbujanje bolj trajnostnega vedenja pri prevozu na delo.
 

4. ABC: Napredni sistemi za pomoč voznikom (ADAS) za mestne avtobuse

Cilj projekta ABC, ki ga vodi podjetje Autonomy Now v sodelovanju s podjetjem Sor Libchavy, je revolucionarno izboljšati varnost avtobusov v mestnih okoljih. Ker so avtobusi pomemben del javnega prevoza, hkrati pa zaradi svoje velikosti in omejenih manevrskih sposobnosti predstavljajo tveganje za pešce in kolesarje, se projekt osredotoča na uvajanje naprednih sistemov za pomoč voznikom (ADAS), da bi ublažili te nevarnosti. Uvedba uredbe o splošni varnosti vozil (GSR2) zahteva, da morajo nova vozila vključevati sisteme ADAS, kar povečuje potrebo po inovativnih rešitvah.

Podjetje ABC bo zagotovilo rešitev ADAS, ki je že na voljo, za proizvajalce originalne opreme za male in srednje velike mestne avtobuse iz držav, ki so vključene v regionalno inovacijsko shemo (RIS), in tako preprečilo njihovo izključitev s trga. Rešitev bo vključevala funkcije, kot so nadzor mrtvega kota, pogled s kamero za vzvratno vožnjo in opozorila o zaspanosti voznika. Ta sistem ne izpolnjuje le veljavnih zakonskih zahtev, temveč vključuje tudi napredne sisteme za zaviranje v sili (AEBS), ki dodatno povečujejo varnost. Projekt bo vključeval obsežno testiranje v nadzorovanih okoljih in v realnih razmerah, da bi zagotovili zanesljivost in učinkovitost sistema. Proizvajalci avtobusov bodo lahko validirano rešitev pridobili in namestili v okviru postopka homologacije.
 

5. EU-PROPEL: Sodelovalno partnerstvo za spodbujanje inovativnih rešitev na področju mobilnosti, ki rešujejo nišne urbane izzive v Evropi.

EU-Propel bo olajšal sodelovanje med EIT za mobilnost v mestih in francosko agencijo za inovacije na področju prometa (AIT), ki bo sedanji program odprtih inovacij AIT dvignila na naslednjo raven. Projekt bo združil tri diplomirana zagonska podjetja iz odprtega inovacijskega programa Propulse in Bax & Company, inovacijsko agencijo z veliko mrežo mest v EU, ki bodo reševala vprašanja odvisnosti od avtomobilov na področju logistike, prevoza na delo in prostega časa. Poleg tega bo projekt spodbujal razširjanje in ponovljivost rešitev na področju mobilnosti, ki so usmerjene v še vedno prisotne izzive trajnostne mobilnosti v mestih, ter internacionalizacijo zagonskih podjetij z izboljšanjem splošne ravni pripravljenosti rešitev.
 

6. MoTO: Torinski živi laboratorij za novo vključujočo, skupno in digitalno mobilnost

Cilj projekta MoTO je vzpostaviti živi laboratorij za mobilnost v Torinu, ki se bo osredotočal na inovacije na področju družbene, skupne in digitalne mobilnosti. Z izkoriščanjem obstoječih pobud, kot so "ToMove", "Torino City Lab (TCL)" in "Casa delle Tecnologie emergenti di Torino (CTE NEXT)", dopolnjuje lokalne in nacionalne programe z mednarodno podporo EIT Urban Mobility in mrež podjetij. Cilj projekta je eksperimentiranje v okviru Torina, da bi ocenili izvedljivost, uporabniško vrednost in komercialni potencial rešitev urbane mobilnosti, ki jih predlagajo podjetja Transcality, Dreamwaves in Karos Mobility. Projekt MoTO je usklajen z evropsko misijo "100 podnebno nevtralnih mest" ter si prizadeva za razširljivost in ponovljivost rešitev. S tem projektom in partnerstvom želi mesto spodbujati inovacije, sodelovanje in trajnostni razvoj, s ciljem ustvariti rešitve, ki lahko koristijo ne le lokalni skupnosti, temveč tudi družbi na splošno.

Več: Sporočilo EIT s predstavitvijo projektov


Pripravil:

Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
e-naslov: bostjan.sinkovec@sbra.be