Prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Indonezijo

četrtek, 01. december 2016
Vezano na začetek pogajanj za sklenitev prostotrgovinskega sporazuma med EU in Indonezijo, v zvezi s čimer smo podjetja v septembru že zaprosili za informacije o interesu, vas obveščamo, da je tudi Evropska komisija pripravila vprašalnik namenjen identifikaciji interesov EU industrije, ki se nahaja na spletni strani: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=220.
  
V povezavi z vsebinami, ki jih bo sporazum zajemal, se vprašalnik nanaša na področje trgovine z blagom, trgovine s storitvami in investicije, regulatorna vprašanja (transparentnost, intelektualna lastnina, konkurenca, javna naročila) in drugo.

Vsa zainteresirana podjetja, ki že poslujejo z Indonezijo ali pa to načrtujejo, zato vljudno vabimo, da izpolnijo vprašalnik v delih, ki jih zadeva, in ga do 1. 12. 2016 posredujejo na e-naslov: trade-industry@ec.europa.eu.

Hkrati vas ponovno vabimo, da relevantne informacije o interesih (bodisi v obliki omenjenega vprašalnika ali drugače) posredujete tudi na e-naslova suzana.papez-skubic@gov.si in gp.mgrt@gov.si, saj nam le to omogoča, da lahko v pogajanjih, ki jih na stran EU vodi Evropska komisija, ustrezno zastopamo slovenske interese.