Prvo delovno srečanje slovenske poslovne mreže v Ruski federaciji

sreda, 12. februar 2020

Slovenska poslovna skupnost se bo na veleposlaništvu srečevala na rednih četrtletnih srečanjih oz. izrednih srečanjih za obravnavo tematskih vprašanj. Hkrati bo veleposlaništvo vzdrževalo stalno komunikacijo preko e. poslovne mreže, namenjene izmenjavi tekočih informacij in mnenj. V poslovno mrežo so poleg slovenskih podjetij, prisotnih v Ruski federaciji preko svojih predstavništev ali na drugačen način oz. podjetij, ki imajo interes vstopiti na rusko tržišče, vključene tudi slovenske institucije za spodbujanje podjetništva (SPIRIT Slovenija, GZS).

Prvega delovnega srečanja slovenske poslovne mreže 30. januarja 2020 se je udeležilo dvajset podjetij. Veleposlaništvo je po predstavitvi projekta informiralo o tekočih in prihodnjih dogodkih v letu 2020 v organizaciji veleposlaništva, o dogodkih v organizaciji slovenskih institucij za spodbujanje podjetništva, pri izvedbi katerih veleposlaništvo sodeluje oz. se jih udeležuje ter dogodkih v organizaciji institucij držav akreditacije ali drugih institucij, prisotnih v Ruski federaciji, predvsem večjih forumih, razstavah in sejmih ter dogodkih v so/organizaciji EU Delegacije v Moskvi, Združenja evropskih podjetnikov (AEB), Združenja ruskih menedžerjev.

Veleposlaništvo je predstavnike podjetij povabilo k aktivnemu sodelovanju v okviru poslovne mreže, kjer imajo priložnost izpostaviti konkretna vprašanja in predloge, za katerih izvedbo bo skrbelo veleposlaništvo v komunikaciji s pristojnimi institucijami.

Vir: Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi

Dodatne informacije:
mag. Anastasia Putkina
Direktor Rusko-slovenskega poslovnega Kluba Togliatti
E: putkina.anastasia@mail.ru