Rast BDP v 1. četrtletju 2024 v Franciji 0,2 %

četrtek, 23. maj 2024
 

Po prvih ocenah francoskega statističnega urada (Insee) je rast BDP v 1. četrtletju v Franciji znašala 0,2 %


Končno domače povpraševanje (brez zalog) ponovno narašča in je pozitivno prispevalo k rasti (+0,4 točke po stagnaciji v četrtem četrtletju 2023) zaradi pospeševanja potrošnje gospodinjstev (+0,4 % po +0,2 %) in oživitev bruto investicij v osnovna sredstva (+0,3 % po -0,9 %). Prispevek zunanje trgovine k rasti upada in je v 1. četrtletju 2024 enak nič (po +1,0 %). Uvoz je začel rahlo naraščati (+0,2 % po -2,3 %), izvoz pa se je povečal za 0,5 % (po +0,4 %). Prispevek sprememb zalog je bil v 1. četrtletju ponovno negativen (-0,2 točke).

Cene življenjskih potrebščin so se aprila medletno zvišale za 2,2 %, potem ko so marca povečale za 2,3 %. Rahlo znižanje inflacije pojasnjujejo po eni strani z umirjanjem cen hrane in tobaka, po drugi strani pa z rahlim znižanjem cen industrijskih izdelkov. Nasprotno so se cene energije povečale. 

Po podatkih Generalne direkcije za carino se je v 1. četrtletju 2024 francoska trgovinska bilanca (FAB/FAB) izboljšala za 2,7 mrd EUR v primerjavi s 4. četrtletjem 2023 in dosegla primanjkljaj v višini 17,6 mrd EUR. Vendar kljub šestemu zaporednemu izboljšanju, trgovinska bilanca ostaja slabša kot l. 2019. Izboljšanje v 1. četrtletju 2024 je predvsem na račun "drugih industrijskih izdelkov", ki jih poganjajo zlasti kemikalije, parfumi in kozmetika ter farmacevtski izdelki, v manjši meri pa tudi energija. Saldo transportnih materialov se je poslabšal. Bilanca z državami izven EU se izboljšuje, zlasti z Azijo in Afriko.

Uvoz se je  v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zmanjšal za 0,9 %. Upad v tem četrtletju je v celoti posledica cen. Polovico znižanja vrednosti celotnega uvoza pojasnjujejo z upadom energentov, predvsem naravnimi ogljikovodiki, polovico pa z industrijskimi izdelki, zlasti stroji in farmacevtskimi izdelki.

Izvoz se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečal za 0,7 %. Povečanje je pojasnjeno s povečanjem obsega izvoženega blaga. Povečal se je predvsem izvoz kemičnih izdelkov, parfumov in kozmetike ter metalurških in kovinskih izdelkov. Upadel pa je izvoz mehanske, električne, elektronske in računalniške opreme ter transportne opreme.

Ocena rasti v prvem četrtletju 2024 je skladna z napovedjo, ki jo je dala Centralna banka Francije. Vlada potrjuje cilj 1 % rast BDP v tem letu, ki temelji na ponovnem zagonu potrošnje, medtem ko IMF za Francijo napoveduje 0,7 % rast. 

Več informacij na:
 

Pripravila:

mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
e-naslov: Breda.Korosec1@gov.si

 

Preberite tudi: 

Poslovno sodelovanje Slovenije s Francijo