Rast OVE zaostaja za povpraševanjem po električni energiji

torek, 03. avgust 2021
Po poročilu Mednarodne agencije za energijo (IEA), se obnovljivi viri energije ne širijo dovolj hitro, da bi zadostili visoki rasti svetovnega povpraševanja po električni energiji.
 
To ima za posledico močno povečanje uporabe premogovne energije, zaradi česar obstaja možnost, da bodo emisije ogljikovega dioksida iz elektroenergetskega sektorja prihodnje leto dosegle rekordne ravni.
 
IEA je v svojem poročilu o trgu z električno energijo, ki ga je objavila julija 2021, navedla, da naj bi se svetovno povpraševanje po električni energiji v letu 2021 medletno povečalo za približno 5 %, v letu 2022 pa za 4 %, kar bo predvsem posledica globalnega gospodarskega okrevanja.
 
Obnovljiva energija naj bi v letih 2021 in 2022 beležila hitro rast, ki pa po mnenju IAE ne bo dovolj hitra, da bi lahko sledila povpraševanju po električni energiji.
 
Fosilna goriva bodo v prihodnjih letih zapolnila večino vrzeli in poudarila potrebo po velikem porastu uvajanja čiste energije.

Večina povpraševanja po električni energiji naj bi po napovedih prišla iz azijsko-pacifiške regije, predvsem iz Kitajske in Indije.

Irski energetski strokovnjaki opozarjajo, da je analiza IEA zelo pomembna in v mnogih pogledih zelo pereča za Irsko. Irska je v Evropi razmeroma edinstvena, saj so napovedi glede povpraševanja po električni energiji zelo močne, k temu pa bo pripomoglo predvsem povpraševanje iz podatkovnih centrov, medtem ko bo povpraševanje s strani električnih avtomobilov in električnih ogrevalnih sistemov nekoliko skromnejše. Irski operater elektroenergetskega omrežja, EirGrid, ocenjuje, da bi lahko povpraševanje po električni energiji na Irskem do leta 2030 naraslo za kar 33 %, kar bi za irski elektroenergetski sistem predstavljalo prevelik pritisk. Poleg tega ima Irska že danes številne večje izpade elektrarn, kar povzroča napetosti v sistemu. Analiza IEA opozarja na potrebo po skrbnem razmisleku o zanesljivosti irskega elektroenergetskega sistema, kar pomeni preučevanje ponudbe in povpraševanja po električni energiji ter zlasti zmožnosti sistema, da se prilagodi tako velikemu povpraševanju s strani podatkovnih centrov.

IEA je v svojem poročilu navedla, da bo proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, vključno s hidroelektrarnami, vetrnimi in sončnimi elektrarnami, v naslednjih 2 letih močno rasla po vsem svetu. V letu 2021 naj bi se povečala za 8 %, v letu 2022 pa za nekaj več kot 6 %.
A tudi ob tako močni rasti bodo lahko obnovljivi viri energije v teh 2 letih zadostili le približno polovici predvidenega povečanja svetovnega povpraševanja po električni energiji.
 
Proizvodnja električne energije na osnovi fosilnih goriv naj bi pokrivala 45 % dodatnega povpraševanja v letu 2021 in 40 % v letu 2022, preostalo bo pokrila jedrska energija. Posledično se bodo emisije ogljika iz elektroenergetskega sektorja, ki so se zmanjšale tako v letu 2019 kot v letu 2020, po napovedih leta 2021 povečale za 3,5 % in leta 2022 za 2,5 %, kar bodo doslej najvišje ravni.
 
Edino obdobje, ko je rast obnovljivih virov presegla rast povpraševanja, sta bili zadnji 2 leti, a je bilo ta bolj izjema kot pravilo.
 
Obnovljiva energija v mnogih delih sveta izjemno narašča, vendar še vedno prepočasi, da bi svet do sredine stoletja dosegel neto nične emisije.
 


Viri: Factiva, The Irish Examiner

Več informacij o globalnih trendih na področju zelenih tehnologij