Razcvet logističnega nepremičninskega trga v Avstriji

torek, 18. januar 2022

Leto 2021 je bilo na področju avstrijskih logističnih nepremičnin ponovno rekordno. Povpraševanje tako pri najemih kot pri naložbah še vedno presega trenutno ponudbo na avstrijskem trgu.

V logistični trg je bilo v Avstriji leta 2021 vloženih okoli 440 mio EUR, kar predstavlja rahlo zmanjšanje glede na leto 2020. Upad je posledica premajhnega števila objektov na trgu. Vlagatelji še vedno iščejo naložbene priložnosti v logističnem sektorju. Na voljo je zadosten kapital, prav tako so vlagatelji pripravljeni plačati visoke cene. Vendar pa primanjkuje primernih objektov.

Med največje transakcije na avstrijskem logističnem trgu v letu 2021 spadajo nakup dveh Amazonovih lokacij na Dunaju v Simmeringu in Liesingu ter prodaja logističnega centra v Loosdorfu. Vse te transakcije so imele mednarodne vlagatelje.

Rekorden najem logističnih prostorov

Na logističnem trgu na Dunaju in v Spodnji Avstriji je bilo v letu 2021 najetih rekordnih 150.000 m² površin, kar predstavlja 23 % povečanje v primerjavi z letom 2020. Zaradi velikega povpraševanja se zvišujejo tudi najemnine za sodobne logistične objekte. Trenutna primarna najemnina na širšem območju Dunaja znaša 5,80 EUR/m²/mesec. Najbolj aktivni najemniki so še vedno ponudniki logističnih storitev.

Logistični trg še naprej raste

V letih 2022 in 2023 naj bi na Dunaju in njegovi okolici zgradili okoli 340.000 m² logističnih površin. To vključuje projekte v mestih Müllendorf, Bruck an der Leitha in Traiskirchen. Vse te projekte izvajajo mednarodni konkurenti, kar poudarja vse večjo privlačnost avstrijskega trga.
Na širšem območju Gradca je v prihodnjih 2 letih načrtovanih 65.000 m² novih logističnih površin, v Linzu pa okoli 75.000 m².
Na Štajerskem in v Zgornji Avstriji, kjer še vedno močno prevladujejo lastniški logistični objekti, naj bi se v prihodnjih letih razvilo več obsežnejših projektov, ki jih bodo ponujali v najem.
Tako za Gradec kot Linz so še vedno značilni lastniški logistični objekti, medtem ko je na Dunaju vse več logističnih objektov, ki so namenjeni najemu. Toda tudi Gradec in Linz se vedno bolj razvijata v smeri najema logistične infrastrukture.

 
Viri: Factiva, Contify Investment News

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta in logistike