Raziskava Evropske komisije: European Companies’ data sharing

petek, 15. september 2017

everis je bila s strani Evropske komisije izbrana za izvedbo raziskave o izmenjavi podatkov evropskih podjetij. Raziskava bo poskušala količinsko opredeliti podatke, ki jih medsebojno delijo (in ne delijo) neodvisna podjetja v Evropi (ki niso neposredni konkurenti), skupaj z zamujenimi poslovnimi priložnostmi, ki so posledica neizmenjave podatkov. Končni cilj je ocena gospodarske vrednosti in potenciala izmenjave podatkov v poslovnih odnosih, pa tudi glavnih ovir in dejavnikov uspeha na tem področju. Raziskava je namenjena izključno podjetjem.

Sodelovanje v raziskavi je mogoče do 31. oktobra 2017 na povezavi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataSharingEurope.

everis zagotavlja, da bodo vse komercialno zaupne informacije, pridobljene v tej raziskavi, zaščitene. Rezultati bodo v anonimizirani in agregirani obliki predstavljeni v poročilu.
 

Dodatne informacije:
The Data.Sharing Team
Study on European Companies’ data sharing for European Commission - DG CONNECT
everis Belgium
E: data.sharing@everis.com